حجت الاسلام والمسلمین بشیرزاده

نام و نام خانوادگی:داود بشیرزاده

بیوگرافی: وی متولد 56 از شهر باروق از توابع شهرستان میاندوآب می باشد.

پست الکترونیک:dvdmoshir@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
حوزوی: دارای مدرک سطح 2 حوزه و قبولی کتبی و شفاهی پایه 10
دانشگاهی:
علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و سیما.
مدرسی معارف اسلامی در مقطعی دکتری در دانشگاه معارف اسلامی.

سوابق اجرایی:
مدیر علمی گروه اقتصاد پژوهشکده علمی-کاربردی باقرالعلوم(ع) به مدت چهار سال.
مدیر علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علمی-کاربردی باقرالعلوم(ع) به مدت بیش از دو سال.
مدیر علمی گروه مدیریت پژوهشکده علمی-کاربردی باقرالعلوم(ع) به مدت چهار سال.
مدیر علمی گروه ارتباطات پژوهشکده علمی-کاربردی باقرالعلوم(ع) به مدت سه سال.
مدیر علمی گروه اديان پژوهشکده علمی-کاربردی باقرالعلوم(ع) به مدت یک سال.
عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه معارف.
و...

سوابق تدریس:
تدریس اندیشه اسلامی در دانشگاه جامع عملی کاربردی واحد چرم تهران.
تدریس تفسیر قرآن برای معلمان و دانشجویان در شهرستان اسکو (چندين دوره).
تدریس چند دوره ولایت فقیه در بسیج.
تدریس دروس معارف اسلامی علامه مصباح یزدی در مؤسسه قرآنی فرهنگ اسلام قم.
تدریس تجوید ، روخواني و روانخواني قرآن در شهرها و مراکز مختلف.
تدریس منطق برای دانشجویان رشته معارف در مؤسسه قرآنی فرهنگ اسلام قم.

سوابق علمی:
تالیفات:

انضابط اداری از دیدگاه اسلام.
مسجد و سبک زندگی.
جشنواره بیست و سه سال ره بر، دانشگاه و خودباوری.
شاخص های ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی.
مقالات:
تکدی گری اجتماعی.
کاربرد مبانی در فقه الحدیث.
فرهنگ آپارتمان نشینی.
آسیب شناسی برنامه های مذهبی تلویزیون.
ارتباطات پشتیبان پیشرفت با رهیافت اسلامی.
ویژگی اخلاقی مکتب اقتصادی اسلامی.
ارتباطات پشتیبان توسعه با رهیافت اسلامی.
کارکردهای پیام دینی در ارتباطات اجتماعی.

دروس استاد