جناب آقای عبدالرحیم موگهی

نام و نام خانوادگی: عبدالرحیم موگهی

پست الکترونیکی: A.moogehi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
حوزوی: دروس خارج فقه و اصول

سوابق تدریس:
روش تحقیق
روش نویسندگی
روش ویرایش
روش فیش برداری
روش مقاله نویسی
روش کلاسداری
روش مطالعه
روش خلاصه نویسی
روش پایان نامه نویسی
روش سخنرانی
و...

دروس استاد

  • روش تحقیق