حجت الاسلام و المسلمین دکتر مظاهری سیف

نام و نام خانوادگی: حمید رضا مظاهری سیف

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: خارج اصول و فقه

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • اخلاق اسلامی، مبانی و مفاهیم.
 • راز فرشتگان (رمان).
 • خودشناسی عرفانی.
 • آیین عاشقی.
 • شگفتی ها و شنیدنی ها در زندگی بزرگان.
 • نگرشی نوین به اخلاق اسلامی.
 • معنویت رهایی بخش.
 • پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • پژوهشگر مرکز تربیت مربی اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 • پژوهشگر کانون اندیشه جوان؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

سوابق اجرایی:

 • موسس  و رئیس انجمن فرهنگی معنویت نوین .
 • بنیان‌گذار و رئیس مؤسسه علمی – فرهنگی بهداشت معنوی .
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی اخلاق اسلامی .
 • مدیر حلقه سلامت معنوی انجمن علمی اخلاق اسلامی .
 • بنیانگذار و عضو هئیت مدیره انجمن نجات از  حلقه.
 • و....

سوابق تدریس:

 • دانشگاه معارف دوره دکتری.
 • دانشگاه ادیان دوره کارشناسی ارشد عرفان.
 • دانشگاه باقر العلوم دوره های پودمانی تبلیغ.
 • دانشگاه مالک اشتر.
 • مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران.
 • جامعه الزهرا دوره های ویژه فارق التحصیلان و مبلغان.
 • و....

 

دروس استاد

 • عرفان های نوظهور
 • خودکاوی معنوی