حجت الاسلام و المسلمین صفری

نام و نام خانوادگی: حسین صفری

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: سطح4 حوزه علمیه
 • دانشگاهی: فارغ التحصیل فلسفه و کلام از موسسه امام خمینی ره/ سطح 3 تفسیر و علوم قرآنی مرکز تخصصی

سوابق تدریس:

 • تدریس در موسسه وحیانی اسراء
 • تدریس در مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم
 • تدریس در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم
 • و....

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • کتاب درس نامه مبانی و قواعد روش برداشت از قرآن
 • کتاب تفسیر همراه
 • کتاب مفاتح
 • روش تفسیر روایی ماثور
 • و....

دروس استاد

 • روش بیان تفسیر
 • کارگاه روش برداشت از قرآن