حجه الاسلام و المسلمین مجید جعفرپور

نام و نام خانوادگی: مجید جعفرپور

سوابق تدریس:

 • نقد وهابیت
 • امامت عامه
 • تاریخ کلام
 • عصمت امام
 • ادلۀ قرآنی امامت امیرالمؤمنین علیه السلام
 • و...

سوابق علمي و پژوهشي:

تالیفات:

 • کلیات، اضطرار، انتخاب
 • معرفت امام
 • ادلۀ قرآنی امامت امیرالمؤمنین علیه السلام
 • مناسبت های دهۀ آخر ماه صفر
 • و...
   

دروس استاد

 • دوره تربیت مبلغ غدیر