حجت الاسلام قدوسی

نام و نام خانوادگی: سید ابوالفضل قدوسی

سوابق تحصیلی:
حوزوی: خارج فقه و اصول
دانشگاهی: کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده

سوابق پژوهشی:
مقاله:
مقایسه کبر و خودشیفتگی از دیدگاه اسلام و روان شناسی
ساخت و اعتبار سنجی و روانسنجی مقیاس پایبندی زنان به آموزه های همسرداری اسلام، مجله دین و روان شناسی

دروس استاد

  • کارگاه آشنایی با مشاوره پیش از ازدواج