جناب آقای ساجد صمدی قربانی

دروس استاد

  • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی