فرصت‌های طلایی نوروز

 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
نوشتاری در برقراری ارتباط میان «عید نوروز» و دستورات و آموزه‌های دینی است. نویسنده انگیزه اصلی خود از تدوین این اثر را بیان ارتباط عمیق بین آداب و رسوم‌های رایج در عید نوروز و سفارش‌های دین اسلام معرفی کرده است. وی صله ارحام، توجه به یتیمان، توجه به فقرا و مستمندان، دیدار و تجلیل از بزرگترها، دیدار دوستان و برادران دینی، اطعام، مهمان کردن، اصلاح بین برادران دینی و توجه به گذر عمر را از جمله فرصت‌های نوروز برشمرده و اسراف، لهو و لعب و غیبت را از موارد آسیب‌های آن دانسته است.
 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	فرصت‌های طلایی نوروز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان