امامت (23 جلسه)

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.
دلایل اثبات امامت امیر مومنان علیه السلام و معصومین علیهم السلام بر پایه قرآن و سنت چیست؟ راه های تشخیص امام چیست ؟ آیا بر امامت حضرت علی علی السلام نصوص جلی وجود دارد ؟ جایگاه عصمت در بحث امامت چگونه است ؟