ولایت فقیه و حکومت اسلامی (12 جلسه)

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.

چه دلایل عقلی و نقلی بر اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؟

ولایت مطلقه فقیه به چه معناست ؟

حدود اختیارات ولی فقیه چیست ؟

نظریات مختلف در باب ولایت فقیه چیست ؟

ولی فقیه چگونه تعیین می شود ؟