رها شدگی در فضای مجازی

وضعیت نمایش مطالب: 
Use group defaults
فیلم درس: 
پیوستاندازه
Audio icon فایل صوتی/ رها شدگی در فضای مجازی 29 مگابایت

• رهاشدگی در اینترنت چیست؟

• چرا رهاشدگی در اینترنت رخ می دهد؟

• اثرات و خطرات رهاشدگی در اینترنت چیست؟

• علائم رهاشدگی چیست؟