کارگاه مجازی والدین و تربیت فرزند

وضعیت نمایش مطالب: 
Use group defaults
فیلم درس: 
پیوستاندازه
Audio icon جلسه اول فرزند پروری14.56 مگابایت
Audio icon جلسه دوم فرزند پروری14.96 مگابایت
Audio icon جلسه سوم فرزند پروری14.08 مگابایت
Audio icon جلسه چهارم فرزند پروری13.22 مگابایت
  • آشنایی با موانع تربیتی دنیا معاصر
  • خانواده های پر مشکل در تربیت
  • راهکار های تربیت موفق