ثبت نام دوره پودمانی تربیت مربی خانواده

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با توجه به رسالت فرهنگی و تبلیغی خود به منظور انگیزش و ترغیب براي تشكيل خانواده موفق اسلامی، اقدام به ثبت نام دوره پودمانی تربیت مربی می نماید.

به گزارش خبرنگار بلاغ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با توجه به رسالت فرهنگی و تبلیغی خود به منظور انگیزش و ترغیب براي تشكيل خانواده موفق اسلامی، تقویت روابط رضایت بخش اعضای خانواده و سعی در کاهش آسیب های خانوادگی در جامعه ایرانی اقدام به ثبت نام دوره پودمانی تربیت مربی می نماید.
دفتر تبلیغات اسلامی طی اطلاعیه ای با شرایط ذیل اقدام به ثبت نام دوره پودمانی تربیت مربی می نماید.

شراط و ضوابط ثبت نام در دوره پودمانی تربیت مربی:

۱. برای براداران حداقل سن ۳۰ و حداکثر ۵۵ سال و خواهران حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال؛
۲. مدرک سطح دو حوزه  (طلاب دارنده مدرک کارشناسی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و حقوق در اولویت است)؛
۳. طلاب متاهل

شرایط برگزاری دوره:

۱. غیبت بیش از دو جلسه در هر واحد درسی موجب حذف واحد و ارائه مدرک دوره منوط به تکرار درس در دوره بعد است؛
۲. ارائه مدرک منوط به احراز نمره حداقل ۱۴ در آزمون هر درس.

مزایای دوره:

۱. اعطای ماهانه کمک هزینه تحصیلی ۸۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲. اعطای تشویقی تحصیلی در پایان ترم.

سرفصل های این دوره :

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ مفاهیم روانشناسی ۲
۲ خانواده در اسلام ۲
۳ فقه و حقوق خانواده و مسائل حقوقی همسران درایران ۲
۴ اصول، روشها و فنون مشاوره خانواده ۲
۵ مهارت هاي عمومی زندگي ۲
۶ جامعه شناسي خانواده با تاكيد بر آسیب های خانواده ایرانی ۲
۷ مهارت هاي زناشویی ۲
۸ تربیت فرزند از دیدگاه اسلام ۲
جمع کل ۱۶

* جهت ثبت نام به مرکز آموزش های علمی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی واقع در گلزار ابتدای بلوار بسیج کوچه ۳۹ مراجعه فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۳۵ و ۴۴۳۶ -۳۷۱۱۶۰-۰۲۵ تماس بگیرید.
*به دلیل محدود بودن ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.