برگزاری دوره نقد فرق و ادیان روحانیون و فضلای مدرسه علمیه علی ابن ابیطالب (ع)تهران

رابط خبری مرکز آموزشهای کاربردی با اشاره به فعالیت های انجام گرفته گفت :دوره نقد فرق و ادیان برای روحانیون و فضلای مدرسه علمیه علی ابن ابیطالب (ع)تهران با همت آموزشهای کاربردی برگزار گردید.

به همت مرکز آموزشهاي کاربردي معاونت فرهنگي و تبليغي
برگزاري  دوره  نقد فرق و اديان روحانيون و فضلاي مدرسه علميه علي ابن ابيطالب (ع)تهران
رابط خبري مرکز آموزشهاي کاربردي با اشاره به فعاليت هاي انجام گرفته گفت :دوره  نقد فرق و اديان براي روحانيون و فضلاي مدرسه علميه علي ابن ابيطالب (ع)تهران با همت آموزشهاي کاربردي برگزار گرديد.‏
حجت الاسلام جنتي منظري با اعلام خبر برگزاري دوره آموزشي  نقد فرق و اديان هدف از برگزاري اين دوره را توانمند سازي   روحانيون و فضلا ي حوزه براي حضور موثرتر در عرصه هاي تبليغي دانست و با اشاره به برگزاري  اين  دوره در   تهران تاکيد کرد که در اين دوره اساتيد مجرب به تبيين مباحث خود  پرداختندکه مي تواند براي  مبلغين بسيار مفيد باشد
گفتني است   که اين دوره با در خواست رياست حوزه تهران وحمايت هاي مادي و معنوي معاونت فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم  براي روحانيون و فضلاي مدرسه علميه علي ابن ابيطالب (ع)تهران  ودرنقدفرق  (مسيحيت تبشيري،بهائيت،تصوف، و عرفانهاي نوظهور) اجرا گرديد ‏
لازم به ياداوري است اين دوره آموزشي  با حضور 40نفر از روحانيون و فضلاي حوزه  مبلغان از تاريخ 15/4/96لغايت 25/5/96درسالن  مدرسه برگزارگرديد و اميد است روحانيون و فضلا توانسته باشند حداکثر استفاده از مباحث را برده باشند . ‏