ثبت نام دوره تربیت مربی تمدن اسلامی

تمدن اسلامی
مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دوره تربیت مربی تمدن اسلامی را برگزار می نماید.

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دوره تربیت مربی تمدن اسلامی را برگزار می نماید.

شرائط شرکت در دوره

  •  سطح 2 حوزه
  • قبولی در مصاحبه

مزایا شرکت در دوره:

  • پرداخت شهریه
  • گواهی پایان دوره
  • اولویت در اعزام

زمان ثبت نام:

  • 12 آبان ماه الی 16 آبان ماه

شروع دوره:

  • آبان ماه 98 روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت15 الی 19

مکان برگزاری:

  • مرکز آموزش های کاربردی

لازم به ذکر است این دوره در یک ترم آموزشی در 14 واحد با عناوین ذیل ارائه خواهد شد: