ماه روزه‌ی بچه‌ها

ماه روزه‌ی بچه‌ها
شعر می تواند ارزش های دینی،‌ اخلاقی، اجتماعی، انسانی و ... را به کودک و نوجوان القاء و به اقتضای نیازشان آن ها را به سوی تخیّل،‌ عاطفه و ... رهنمون سازد. در این میان «شعرخوانی» چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی ظرفیّت های خاصّی دارد. مربّی با مهارت «شعرخوانی» به کودک و نوجوان کمک می‌کند که ارتباط عمیق‌تری با جهان پیرامون خود برقرار کند. به ‌ویژه اگر شعرهایی که توسّط مربّیان برای «شعرخوانی» انتخاب می‌شوند از شخصیّت ها و عناصر موجود در زندگی کودکان و نوجوانان بهره گرفته باشند. همه کودکان و نوجوانان ذاتاً شعر را دوست دارند و از آن لذّت می برند لذا توجّه به مجموعه اشعار ماه ضیافت الهی با نام «روزه‌ی ما بچه‌ها» می تواند اوقات معنوی کودکان و نوجوانان را در بهره مندی ان ها از چشمه ها و جویبارهای پربار ماه ضیافت الهی برای سرشارسازی درونشان، که روانشان را از شادابی و تازگی . . . ،

پیامبر قشنگ ما

وقتی می‌رفت تو كوچه‌ها

خنده به لب سلام می‌داد

به هر كی حتی بچه‌ها

سحر آمد

سحر آمد برخیز

بازهم وقت دعا آمده است

سحر آمد برخیز

رمضان، ماه خدا آمده است

کینه را پاک‌کن از سینه خود

پس وضو ساز و دعا کن که خدا

باز نزدیک کند دل‌ها را

شاعر: محمّدرضا میرزایی

 

ماه صفا و پاکی

هلال ماه رمضون

دیده‌شده تو آسمون

بنده‌های خوب خدا

خوشحال و شادن همشون

ماه مبارک خدا

ماه عبادت اومده

ماه اطاعت و دعا

ماه سعادت اومده

ماه پرستش خدا

ماه نماز و روزگی

ماه صفا و پاکیه

یعنی بهار بندگی

شاعر: محمّدرضا رمضانی

سحری

سحر شده دوباره

چشمای من بیداره

تو آسمون می‌بینم

یه عالمه ستاره

مامان تو سفره چیده

غذای خوبی حالا

کنار هم می شینیم

من و مامان و بابا

ما سحری می‌خوریم

با نام و یاد خدا

انشالا که قبوله

روزه‌ی ما بچه‌ها

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

دعا

همیشه بر لبانش

دعایی ساده دارد

میان دست‌هایش

گل و سجاده دارد

چرا این‌قدر مادر

به رنگ آسمان است؟

چرا چادرنمازش

پر از رنگین‌کمان است؟

خدا را کرده دعوت

به دیدار دوباره

دو چشمش نور داده

به مهتاب و ستاره 

شب از خورشید پر شد

به هنگام دعایش

گلِ سجاده تر شد

به زیر اشک‌هایش 

دوباره چادرش را

به سر کرده ست مادر

تو هم با او دعا کن

بگو الله‌اکبر

شاعر: دادیار حامدی

خودسازی

توی ماه رمضون

باید که خودسازی کنیم

آدم خوبی باشیم

تا خدا رو راضی کنیم

حرفای بد نزنیم

همیشه خوش زبون باشیم

به کسی بد نکنیم

همیشه مهربون باشیم

روزه صبر و طاقت

آدم رو بیشتر می کنه

خلق‌وخوی آدما رو

خیلی بهتر می کنه

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

 

روزه کله‌گنجشکی

روزه گرفته

امروز یک کودک

کله‌گنجشکی

روزه‌ی کوچک

تا ظهر نخورده

آب و غذایی

می‌کرده قورقور

شکمش گاهی

ظهر افطار کرده

با نان و خرما

مامان بهش گفت:

صد باریکلا

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

 

افطاری

آی بچه‌ها می‌دونید

چرا روزه می‌گیریم

غروب که شد دوباره

سر سفره می شینیم

دعای وقت افطار

چه خوب و دل نشینه

دعا نماز عبادت

چقد به دل می‌شینه

توی ماه مبارک

ما مهمونیم بچه‌ها

ماه رمضون می‌ریم

به مهمونی خدا

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

قرآن

ماه رمضان

آمد بچه‌ها

ماه عبادت

نماز و دعا

ماهِ بهارِ

سبزِ قرآن است

ماهِ محبوبِ

مسلمانان است

بادل‌های پاک

قرآن بخوانید

معنای آن را

حتماً بدانید

قرآن کتابِ

نور و هدایت

نشان می‌دهد

راهِ سعادت

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

 ماه خدا

رمضان ماه خدا

همه مهمون خدا

می‌رسیم به آسمون

می‌شیم از بدی جدا

توی ماه رمضون

همه آدم‌های خوب

روزه می‌گیرن باهم

از سحر تا به غروب

اینه پیغام خدا

واسه ی ما بنده‌ها

روزه مثل رود نور

می‌ده دل‌ها رو صفا

شاعر: الهام بن

روزه کلّه گنجشکی

از سحر تا الآن

روزه دارد مادر

موقع افطار است

نیم ساعت دیگر

چای افطارش را

من خودم دم کردم

زحمت او را با

کار خود کم کردم

روزه دارم من هم

مثل مادر جانم

من نمازم را هم

مثل او می خوانم

روزه من اما

مثل او کامل نیست

روزه من اسمش

کلّه گنجشکی است