کلاسداری

کلاسداری
از اصلی‌ترین اهداف برگزاری کلاس‌های آموزشی که مربّی با مخاطب خود دارد، وقوع یادگیری منجر به تغییر رفتار است. رسیدن به این هدف مستلزم آگاهی مناسب مربّی؛ در پرتو کسب شناخت کافی نسبت به مخاطبین است. حصول این شناخت هم در برقراری ارتباط عاطفی مربّی با مخاطب است. اگر می‌خواهید اصول اساسی کلاس داری را بدانید و مهارت‌هایی مانند: تنظیم طرح درس، شروع و خاتمه‌اش و ... را کسب کنید و یا از قالب‌های متنوّع کلاس‌داری به‌صورت کاربردی و مهارتی استفاده و «کلاس‌های» مناسبی داشته باشید و تدریس شما مطلوب‌تر باشد، پیشنهاد می‌گردد در پیوست مجموعه «روش‌های جدید فنّ كلاس‌داری» استاد مصطفی پاك را مطالعه کنید.

مجموعه «روش‌های جدید تبلیغ و فنّ كلاس‌داری» از «استاد مصطفی پاك» در بیان «روش‌های نوین كلاس‌داری» است. مطالعه  و رعایت این روش‌های به تدریس بهتر و مطلوب‌تر شما کمک می‌کند.

مجموعه «روش‌های جدید تبلیغ و فنّ كلاس‌داری» استاد مصطفی پاك را از فایل پیوست دانلود فرمایید

سرفصل‌هایی که در این مجموعه به‌تفصیل آن‌ها پرداخته‌شده است عبارت‌اند از:

 • ۱. شرایط تدریس
 • الف. شرایط زمانی تدریس
 • ب. شرایط مكانی تدریس
 • ج. شرایط آموزشی تدریس
 • د. شرایط روحی و عاطفی تدریس
 • ۲. ویژگی‌های مربی
 • الف. ویژگی‌های علمی و آموزشی مربی
 • ب. ویژگی‌های ادبی و هنری مربی
 • ج. ویژگی‌های جسمی و ظاهری مربی
 • د. ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی مربی
 • ه. ویژگی‌های معنوی مربی
 • ۳. روش‌های تدریس
 • ۴. فنون و مهارت‌های تدریس
 • ۵. مراحل تدریس
 • ۶. مواد مورداستفاده در تدریس

۷. ابزارهای تدریس (وسایل کمک‌آموزشی)

ر ک به:

پیوستاندازه
PDF icon کلاسداری1.49 مگابایت