برگزاری دوره تربیت مربی آسیب های اجتماعی بارویکرد سلامت جنسی

آسیب های اجتماعی تربیت جنسی
دوره تربیت مربی آسیب های اجتماعی بارویکرد سلامت جنسی برگزار می شود.

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری موسسه سجا در ادامه نشست آسیب های اجتماعی با رویکرد سلامت جنسی، دوره تربیت مربی آسیب های اجتماعی با رویکرد سلامت جنسی برگزار می نماید.

 

شرائط شرکت در دوره:

1: شرکت در نشست آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی(که در دی ماه برگزار شد)

2: قبولی در مصاحبه

شروع دوره:

از تیر ماه

مزایای :

پرداخت شهریه، ارائه گواهی پایان دوره و غیره

مهلت ثبت نام:

تا یکشنبه 26 خردادماه

 

پیوستاندازه
PDF icon trbyt_mrby_auyb_hy_jtmy.pdf359.99 کیلوبایت