دوره آموزش مجازی ویژه اربعین برگزار شد

پیاده روی اربعین
به همت مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، با توجه به نزدیکی ایام پیاده روی اربعین، دوره آموزشی مجازی ویژه اربعین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، به همت مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، با توجه به نزدیکی ایام پیاده روی اربعین، دوره آموزشی مجازی ویژه اربعین برگزار شد. دوره آموزش مجازی اربعین به صورت آنلاین در چهار موضوع : «نقش اربعین در ایجاد تمدن نوین اسلامی»، «فرصت های تبلیغی اربعین»، «آشنایی و روش مقابله با مدعی یمانی و احکام عتبات»، «اربعین و سفر ویژه مبلیغان و روحانیون» برگزار شد. این دوره آموزشی طی سه روز با ارائه حجت الاسلام دکتر قرائتی، حجت الاسلام کاظمی حجت الاسلام هوشیار و حجت الاسلام هوشیاری برگزار شد.