برگزاری اولین دوره آموزشی تبلیغ بالینی

تبلیغ بالینی
مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار میکند.

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با همکاری موسسه سلامت معنوی شفا برگزار می نماید.

یکی از عرصه های نوین تبلیغی در حوزه های علمیه و در دنیای امروز، عرصه تبلیغ بالینی است.
"تبلیغ بالینی" به معنای بر بالین بیمار حاضر شدن و عیادت و دلجویی از وی با رویکرد توجه به معارف دینی است و در تحقق سلامت معنوی و جسمی  بیمار بسیار مؤثر است؛ ضمن آنکه مُبلغ بالینی در این فضا به همراهان بیمار و کارکنان مراکز درمانی نیز توجه دارد و خدمات معنوی و فرهنگی به ایشان ارائه می نماید.
و اکنون چندی است که به همت کارشناسان و متخصصان حوزه، موسسه تخصصی«سلامت معنوی شفا»  با این دغدغه تأسیس و مفتخر است علاوه بر ابداع و طراحی این عرصه جدید تبلیغی، مجری طرح تبلیغ بالینی در مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور باشد.
و بعد از کسب تجارب چندساله، بازخوردگیری و سنجش علمی طرح، به جرأت می توان اذعان داشت:  این سبک نوین تبلیغی که در راستای تأسی به سیره معصومین (علیهم السلام) طراحی گردیده، از بهترین و مؤثرترین فضاهای تبلیغ چهره به چهره محسوب می شود و در تحقق سلامت معنوی مخاطب، نقش بسزا و غیر قابل انکاری دارد.

شرایط:

  •   اتمام پایه نهم
  •   متأهل
  •   آشنایی با مشاوره مذهبی
  •   قبولی در مصاحبه

مزایا:

  •   اعطاء گواهینامه پایان دوره  
  •   عضویت در گروه  سلامت معنوی دفتر تبلیغات

زمان ثبت نام:

  •     از تاریخ 98/8/14  لغایت  98/8/22

 

گزارش از فعالیت مبلغان بیمارستانی