دوره آموزشی فرزند پروری با موضوع تربیت بدون فریاد

×

پیغام هشدار

زمان به اتمام رسیده است.

زمان برگزاری تغییر کرد به : یک شنبه و دوشنبه 10و 11 آذر ماه ساعت 15 الی19

دوره آموزشی فرزند پروری با موضوع تربیت بدون فریاد

لازم به ذکر است در صورت ثبت نام و عدم شرکت در دوره موجب محرومیت از دوره های بعدی خواهد شد.

ویژه طلاب