برگزاری دوره نقد تصوف

دوره عمومی نقد تصوف برگزار می شود

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دوره عمومی نقد تصوف را برگزار میکند.

به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره ارائه خواهد.

تاریخ برگزاری :از اول دی ماه الی 23 دی ماه

زمان برگزاری:شنبه و دوشنبه ساعت15 الی 17

مکان: میدان روح الله، مدرس صاحب الزمان (عج)