فرزند پروری جلسه چهارم

فرزند پروری با موضوع تربیت بدون فریاد

فرزند پروری با موضوع تربیت بدون فریاد

استاد:حجت الاسلام دکتر جمشیدی

جلسه چهارم

 

فایل های pdf جلسات را میتوانید به صورت موضوع بندی شده از آدر زیر دریافت کنید:

فرزند پروری با موضوع تربیت بدون فریاد/جلسه اول/قسمت اول