کارگاه روانشناسی اجتماعی عشق و عشق ورزی در ایران

عشق و عشق ورزی
مرکز آموزش های کاربردی برگزار میکند.

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه روانشناسی اجتماعی عشق و عشق ورزی در ایران دهه90 را برگزار میکند.

استاد: حجت الاسلام دکتر جمشیدی

زمان برگزاری: چهارشنبه 7 و شنبه 10 اسفند ماه

ساعت: 15 الی 18

مکان: بلوار بسیج(سی متری هنرستان) کوچه 39 پلاک 86، مرکز آموزش های کاربردی