قصه حیوانات

قصه حیوانات
تلطیف روحیــۀ دو گروه سنی کودکان و نوجوانان بر عهده مربیانی است که پرورش فكری آنان را به عهده دارند. ایجاد علاقه و انگیزه در این نسل بسیار مهم اســت. می توان تربیت آنان را به وســیله استفاده از آیات الهی انجام داد. قرآن با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان بسیاری از مباحث اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی را در قالب قصه ارائه و در سوره های متعدد سعی در هدایت، تربیت و تلطیف روحیــۀ رفتاری آنان دارد. اصطلاح قصه به معنی « پی جویی»، تحلیل و بررسی حوادث مهم براساس بینش الهی است که هدف از آن درس گرفتن از حوادث برای زندگی هر فرد، تذکر، بیداری، تحول و تثبیت دل آنان است. قصه های قرآنی روحیۀ كودكان و نوجوانان را تلطیف می کند. علاقه کودکان به شنیدن قصه کمتر از لذت بازی با دوستانشان نیست. آنان همواره دوست دارند تا مربیشان قسمتی از تدریس خود را صرف قصه گویی نماید. بهتر است شما قصه های قرآنی را مانند نمونه ارائه شده، بازگو کنید که از آن ها لذت ببرند. پیشنهاد می شود در قصه گویی و به تصویر در آوردن قصه حیوانات (اسامی حیوانات در قرآن در پیوست) حوصله و خلاقیت داشته باشید و قصه هایی را به کار ببرید که آموزنده و نتیجه بخش باشد زیرا همین قصه های قرآنی راه سعادت و کمال را برای آنان فراهم می کنند:

درتعلیم و تربیت، قصه گویی روشی است که به وسیله آن به طور غیر مستقیم در اعماق روح کودک و نوجوان تأثیر می گذارد. قصه، نه تنها پیام های مفیدی برای کودک دارد، بلکه اگر به گونه های جذاب و مناسب طراحی و بیان شود، کودک و نوجوان می کوشند خود را با شخصیت های آن قصه همانند سازند. والدین و مربیان می توانند با بیان داستان های قرآنی، زمینه رشد شناختی کودک را فراهم سازند، و با ارایه قصه های آموزنده و جذاب به ساخت الگوی ذهنی آنان با گرایشات معنوی پبردازند و زمینه علاقه کودک و انگیزه ی آنان را به مسایل دینی فراهم کنند در این صورت نوعی اشتیاق در آنان ایجاد می شود و در نتیجه کودک و نوجوان از انجام اعمال دینی  احساس رضایت می کند که این رضایت باعث درونی شدن عمل اخلاقی در آنان می شود. تلطیف روحیــۀ دو گروه بسیار مهم کودکان و نوجوانان بر عهده مربیانی است که پرورش فكری آنان را به عهده دارند. با ایجاد علاقه و انگیزه در این نسل اســت که می توان تربیت آنان را به وســیله  استفاده از آیات الهی انجام داد. قرآن نیز با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان به قصه توجه نشان داده و با تأکید بر علایق طبیعی آنان بسیاری از مباحث ظریف اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی را در قالب زیباترین قصه ها طرح و ارائه می نماید. خداوند در سوره های متعدد قرآن از طریق نقل قصه سعی در هدایت، تربیت و تلطیف روحیــۀ رفتاری آنان دارد. اصطلاح قصه در فرهنگ قرآن به معنی« پی جویی»، تحلیل و بررسی حوادث مهم براساس بینش الهی است که هدف از آن عبرت و درس گرفتن از حوادث برای زندگی هر فرد، تذکر، بیداری، تحول و تثبیت دل آنان است. قصه های قرآنی روحیۀ كودكان و نوجوانان را تلطیف می کند. علاقه کودکان به شنیدن قصه کمتر از لذت بازی با دوستانشان نیست. آنان همواره دوست دارند تا مربیشان قسمتی از تدریس خود را صرف قصه گویی برای آنان نماید. حتماً شما هم می دانید که قصه ها تأثیر زیادی روی ذهن، طرز فکر و رفتار كودكان و نوجوانان می گذارند. پس بهتر است شما قصه های آموزنده و شیرین قرآنی را برای كودكان و نوجوانان بازگو کنید. قصه های جذاب و آموزنده ای قرآنی که می توان از آن ها لذت برد، مانند نمونه ایی که ارائه شده است. شما هم می توانید از بین اسامی حیواناتی که در قرآن برای شما گردآوری نموده ایم، استفاده نمایید. پیشنهاد می شود در قصه گویی و به تصویر در آوردن قصه حیوانات حوصله و خلاقیت داشته باشید و قصه هایی را به کار ببرید که آموزنده و نتیجه بخش باشد زیرا همین قصه های قرآنی راه سعادت و کمال را برای آنان فراهم می کنند. قصه های قرآنی با داشتن تنوع ومضامینی که جامع و کامل هستند، در جهت ارتقاء اندیشه کودکان نقش بسزایی دارند. قصه های قرآنی با جاذبیت هایی که دارند، کودکان را جذب می کنند و کاملاً غیر مستقیم پند می دهند وعبرت می آموزند. قصه ها چنان تصویری و زنده هستند که به هنگام خواندن در ذهن کودک جان می گیرند و اتفاق می افتند. در قصه های قرآنی آموزش به زبان هنر بیان می شود.

جاذبه های قصه های قرآنی برای کودکان

 1. حضورکودکان: داوود پیامبر، کودکی موسی (ع)، کودکی یوسف (ع)، نوزادی عیسی (ع)
 2. طبیعت زیبا وخیال انگیز در قصه ها: بهشتی که آدم و حوا در آن زندگی می کردند، کشاورزی ومزارع اصحاب رس و قوم لوط، و…، دریا، کوه، ساحل و…
 3. حضور حیوانات در قصه ها: ماهی که یونس را می بلعد(آيات 139 تا 148 سوره صافات)، هدهد بال می گشاید و تا سرزمین بلقیس می رود، سگ اصحاب کهف زبان باز می کند، شتر موقرمزی که از کوه در می آید، عصایی که اژدها می شود.:

ماهی گُلی

ماهی

 • یه ماهی کوچیک دارم
 • میون حوض خونه مون
 • برای اون من می برم
 • همیشه خرده های نون
 • می گم: اینم غذای تو
 • دوست منی ماهی گُلی
 • توی تمام ماهیا
 • تو خیلی ناز و خوشگلی
 • ماهی گُلی با خوشحالی
 • چرخ می زنه میون آب
 • می خنده و با خنده هاش
 • رو آب می شه پُر از حُباب

فریبرز لرستانی

yones

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود.خدای مهربان درآسمان بود و یونس تنها در زمین و ماهی بزرگ در دریا.در روزگاران گذشته و در سرزمینی دور دست مردی مهربان و نیکوکار به نام یونس زندگی می کرد که خداوند او را به عنوان پیامبر مردم معرفی کرد تااز مردم بخواهد از کارهای زشت دست بردارند و درزندگی خودازخداوند مهربان کمک بخواهند و هرچه یونس تلاش می کرد و با آنها صحبت می کرد تا خداپرست شوند موفق نمی شد و مردم به او می گفتند تو دروغ می گویی و از طرف خدا نیامده ای. یونس که خیلی از دست مردم ناراحت می شد تصمیم گرفت به شهر دیگری برود و او دراین هنگام برای قوم خود از خداوند عذابی خواست و برای همیشه انها را ترک کرد.
یونس به راه افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید به دریایی بزرگ که یک کشتی با تعدادی مسافرآماده حرکت بود. یونس هم سوار کشتی شد و کشتی حرکت کرد در بین راه ناگهان طوفان شدیدی شروع شد و کشتی را به این طرف وآن طرف می برد همه مسافران ترسیده بودند یکی از آنها گفت احتمالا کسی دراین کشتی است که گناهی انجام داده و خداوند از دست او ناراحت است مسافران تصمیم گرفتند با قرعه کشی آن شخص را پیدا کنند و به دریا بیاندازند.
مسافران سه بار قرعه انداختند و هر بار قرعه به نام یونس درآمد او فکر کرد که خداوند در این کار حکمتی قرار داده است در این هنگام فهمید که کار اشتباهی انجام داده و آن این است که بدون اجازه خداوند مردم و شهر خود را ترک کرده و راهی سفری جدید شده است.
مسافران که فهمیدند آن شخص یونس است پس او را به دریا انداختند ناگهان یونس خود را در تاریکی و امواج دریا دید و در همان لحظه خداوند به ماهی بزرگ دستور داد که یونس را ببلعد ولی گوشت او را نخورد و به او آسیبی نرساند در تمام مدت او را در شکم خود حفظ و از او مواظبت کند چون اوپیامبر خدا و امانتی در شکم ماهی بود.یونس وارد فضای تنگ و تاریک شکم ماهی شد خیلی ناراحت بود و شب و روز دعا می کردوازخداوند بخشنده مهربان می خواست که گناه او را ببخشد.
سرانجام خداوند دعای یونس راقبول کرد و به ماهی دستور داد تا مهمان خود را به ساحل ببرد ماهی یونس را که مریض و لاغر شده بود به ساحل برد و او را بیرون انداخت وقتی یونس چشم هایش را باز کرد و خود را در ساحل دید ناگهان متوجه شد که خدای مهربان برای اینکه او گرسنه نماند و همچنین بتواند زیر سایه ای استراحت کند بوته کدویی را برای او رویانده است. یونس از میوه آن خورد و کمی زیر سایه آن استراحت کرد تا بیماریش بهبود یافت و از خداوند به خاطر نعمت و رحمتش سپاس گزاری کرد.
خداوند به یونس دستور داد به شهر خود و به سوی قومش بازگردد و به او گفت«ای یونس مردم شهر و قوم تو به خدای یکتا ایمان آورده واز کارهای زشت دست برداشته اند آن ها اکنون منتظر تو هستند.»
یونس به شهر خود بازگشت و دید مردم همه مهربان و خداشناس شده اند همه به استقبال یونس آمدند و تصمیم گرفتند همه با هم و با یاد خدای مهربان ودر زیر آسمان زیبایش و بر روی زمین پهناورش زندگی کنند بدین ترتیب یونس از خداوند به خاطر توبه پذیر بودن و این همه محبت و رحمت تشکر کرد و تصمیم گرفت هیچ وقت شهر و دیار خود را بدون اجازه پروردگار ترک نکند. بیان سرگذشت این پیامبر به صورت قصه می تواند الگویی برای هدایت مسیر زندگی کودکان باشد، مانند:

 1.  ناامید نشدن از درگاه خداوند.
 2. حضرت یونس اگرمنتظر فرمان خداوند و مصلحت او می ماند و عجله نمی کرد شایدزندگی در شکم ماهی را نیزتجربه نمی کرد پس صبر و تحمل در زندگی بسیار مهم است.
 3. هیچ کار خداوند بی حکمت نیست پس باید به او توکل داشته باشیم و در انجام کارهایمان عجله نکنیم و همان طور که خداوند حضرت یونس را بخشید ما نیز بخشنده و با گذشت باشیم.

نقاشی همراه با قصه های قرآنی
دوران کودکی و نوجوانی، دوران علاقه به نقاشی و شناخت حیوانات است. این دوران، فرصت مناسبی است تا در اوقات فراغت علاوه بر افزایش مهارت های دست، با طبیعت، آیات الهی، مفاهیم و قصه های قرآنی آشنا شوند. با یک بررسی ساده متوجه می شویم حیوانات ذکر شده در قرآن، حیواناتی هستند که  انسان بیشترین سروکار را با آن ها دارد. علاوه بر این همانند خلقت تمام موجودات که بیهوده نبوده، ذکر این اسامی در قرآن هم همراه با قصه، دلیل و ویژگی خاصی بوده تا انسان متوجه آن شده و در آفرینش موجودات تفکّر نماید. مربی می تواند هر جلسه با بیان قصه های قرآنی، نکاتی در مورد یک یا چند تا از حیوانات و رسم نقاشی مورد نظر آن بر روی تابلو، یا نمایش آن از طریق ویدئو پروژکشن، ضمن تدریس با نقاشی و سرگرمی، نکات علمی وآموزنده و آیات و نشانه های آفرینش و خلقت الهی و مفاهیم اخلاقی و  ... را به صورت غیر مستقیم به دانش آموزان منتقل نماید. در این میان مربی می تواند ضمن اشاره به حکمت ها و فواید و مضرات حیوانات، و بیان وظایف ما انسان ها در برابر حیوانات ، دوستی با طبیعت را نیز در دانش آموزان ایجاد نماید.از میان قصه های حیوانات در قرآن می توان با انتخاب مناسب از نام 43 حیوان، برای آفرینش افکار و ایده های جدید که هدایتگر مسیر زندگی کودکان باشد، استفاده کرد، مانند: