روز هدایا

به به، چه روز خوبی است که با نماز آغاز می شود! پدربزرگ، مثل همیشه در کنار قرآن است. بچه ها، همراه پدرومادرشان یک یکی آمدند. پدربزرگ، لای قرآن را باز کرد و هدیه هایی را بیرون آورد. مثل هرسال بچه ها، همه منتظر بودند تا پدربزرگ به آن ها عیدی بدهد. الهه، مرضیه، عرفان و رضا عیدی های خود را از پدربزرگ گرفتند، تا این که نوبت به عاطفه رسید. مادربزرگ علاوه بر عیدی لای قرآن پدربزرگ، یک هدیه زیبا هم برای عاطفه تهیه کرده بود. می دانید چرا؟ چون عاطفه امسال برای اولین بار یک ماه هم روزه گرفته بود. او امسال به سن تکلیف رسیده بود. آیا شما هم مثل هر سال، عیدی تان را گرفته اید؟

اگر خدا نعمت هایی به ما بدهد؛ ما چه وظیفه ایی داریم؟ آیا از خدا به خاطر همه خوبی هایش نباید تشکر کنیم؟ حتما می دانید که وقتی کسی برای شما کار خوبی انجام می دهد باید از او سپاسگزاری کنید. مثلاً وقتی به میهمانی می رویم، باید از کسی که ما را دعوت کرده، تشکر کنیم. مهدی کوچولو دست های پدر را در دست گرفته بود، پرسید: «پدرجان! ... کجا می رویم؟» پدر با لبخند به مهدی گفت: «پسرم! ما همه در این روز خوب با هم به دیدار پدربزرگ و مادر بزرگ می رویم تا ... .» مهدی با تعجب دید، خیابان ها شلوغ است! همه مردم دسته دسته در خیابان ها به راه افتاده بودند. پرسید: «پدرجان! ... چرا خیابان ها شلوغ است! مردم کجا می روند؟» مردم خیلی عجله داشتند. خوب که نگاه کرد، دید بیشتر مردم جانمازهای بسیار زیبایی در دستانشان دارند. این همه مرد و زن، کوچک و بزرگ اول صبح می خواهند کجا بروند. پدر با لبخند به مهدی گفت: «پسرم! در باره این روز امام علی علیه السلام فرمود: ... فرشتگان فریاد شان برخاسته می شود که ای مؤمنان، بیایید و جوایزتان را دریافت کنید. [1] برای همین مردم خیلی عجله دارند. به به، امروز چه روز خوبی بشود که همه با هم، روزشان با نماز آغاز می شود! نمازی که زمین و زمان را غرق شادی و سرور می کند. در نماز مردم جوایز و پاداش خودشان هایی را که از سوی عرش الهی برایشان می آورند، دریافت می کنند.»

مهدی با خوشحالی گفت: «خداوندا! در این روز نورانی و با صفا روزه های کله گنجشکی مرا هم قبول کن. خداوندا! در این روز قشنگ، فرشته های مهربانت را بفرست تا به من هم عیدی بدهند. خداوندا! کاش همه روزها مثل امروز عید باشد. همه جا پاکیزه و تمیز باشد. همه لباس های تمیز بپوشند. ای خدای مهربان! دعاهای پدر و مادرم را در این روز برآورده کن و دل آن ها را پر از شادی و سرور فرما.»

سلام سلام بر شما

روزه‌دارهای کوچک

این عید فطر زیبا بر همتون مبارک

رو شاخۀ درختها پُر شده از پرنده

غنچۀ زیبا می‌خواد از ته دل بخنده

تبریک می‌گه به شما ماهی که توی آبه

نگاه کنید تبریکشون به شکل یک حبابه