امام (ره)

 امام (ره)
از نظر مقام معظم رهبرى اساسـى تريـن اقـدام براى حفظ انقلاب، این یادگار امام راحل در تـوفان حوادث، برای سالیان متمادی شناخت حضرت امـام خمينى (ره) است. از نظر ایشان ويژگـى هـاى بـرجسته امام (ره) از باورها و اعتقادات دینی ایشان نشئت می گرفت. وصف امام خمينی (ره) از نظر مقام معظم رهبرى بسیار دلنشنین است. به گونه ایی که می فرماید: خـمـیـنی زنده است تا اسلام زنده است. انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. الحق شخصیت آن عزیز یـگـانـه، شـخـصـیـتـی دسـت نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود. او آن نخستین بود که دومین نداشت. ادامه ويژگـى هـاى امام (ره) از زبان فرزنـد شايسته آن بزرگـوار، مقـام معظم رهبـرى حضـرت آيت الله خامنه اى که در مـواضع متعدد به آن ها اشـاره فـرمـوده، عبارت است از:

از نظر مقام معظم رهبرى اساسـى تريـن اقـدام براى حفظ انقلاب، این یادگار امام راحل در تـوفان حوادث، شناخت حضرت امـام خمينى (ره) است. خـمـیـنی زنده است تا اسلام زنده است. انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. وصف امام خمينی (ره) از نظر مقام معظم رهبرى دلنشنین است. از نظر ایشان شناخت ويژگـى هـاى بـرجسته امام (ره) که از باورها و اعتقادات دینی ایشان نشئت می گرفت. حال كه اين داغ بزرگ، دل هاى ما را گداخته است و غم سنگينى قلب هاى ما را مى‏ فشارد، خلأ وجود او را بيشتر احساس مى ‏كنيم.... با این احساس برخی از ويژگـى هـاى امام (ره) از زبان فرزنـد شايسته آن بزرگـوار، مقـام معظم رهبـرى حضـرت آيت الله خامنه اى که در مـواضع متعدد به آن ها اشـاره فـرمـوده شنیدنی است:

 1. عابد: او بـا مناجات مخلصانه خود به مَقَامی بالا رسیده بود.[1]
 2. قلبی الاهی: او قلبی با الهامات غيبـى و كلماتی متكـى به وحـى داشت.[2]
 3. شجاع: در اعمـال و رفتـارش شجاعتی بود که دنيا در مقابلش متحير مـى ماند.[3]
 4. دست نيافتنى: هيچ فردى قادر نيست كه به قله شخصيت ممتـاز و استثنـايـى او دست يـابـد.[4]
 5. عزّت بخش اسلام و قرآن: او به اسلام عزت بخشيد و پرچـم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد.[5]
 6. عامل به قرآن: او با عمرى مراقبه، قرآن را نه فقط در محيط زندگـى، بلكه در نفـس خود تحقق بخشيد.[6]
 7. اميـد مستضعفـان: او با عصا مـوسـوى و بيان مصطفـوى دل مستضعفـان را به نـور اميـد روشـن ساخت.[7]
 8. پيرو پیامبر(ص): او بـراى حيـات دوبـاره اسلام درست همـان راهـى را پيمـود كه رسـول الله (ص) پيمـود.[8]
 9. اُسْطُورَه: شخصيت دست نيـافتنـى و اسـاطيـری او را در ميان رهبران جهان به دشوارى مى تـوان تصور كرد.[9]
 10. احياگر مردم: او مانند خورشيد درخشـش اشيا را آشكار و ماننـد روح، كالبـد مردگان را زنـده و به حركت درآورد.[10]
 11. آيه رحمت: او مردى از دودمان پيامبران که بر شيـوه آنان با دستى پر معجزه، چـون آيه رحمت فرود آمـد. او، رهبر و پدر و معلم و اميد همه‏ بود که آنان را بر بال فرشتگان حق نشانيـد و تا عرش عزّت و عظمت پر كشيد.[11]

برای آشنایی با مهارت‌های موردنیازتان در تدریس می‌توانید با کلیک روی هرکدام از موارد زیر، به آن‌ها دسترسی داشته باشید:

 1. شعر
 2. اردو
 3. مثل‌ها
 4. مسابقه
 5. گِل‌بازی
 6. کلاسداری
 7. اسباب‌بازی
 8. نقد داستان
 9. تربيت برتر
 10. جدول قرآنی
 11. پوشش مربّی
 12. قصه‌های قرآن
 13. قصه حیوانات
 14. اشعار کودکانه
 15. پرسش و پاسخ
 16. مهارت «پایان»
 17. مهارت «بازی»
 18. مهارت «شروع»
 19. مخاطب شناسی
 20. پرسش استاندارد
 21. اطلاعاتی از قرآن
 22. مهارت «تدریس»
 23. بیست اصل تربیتی
 24. مهارت «نویسندگی»
 25. مهارت‌ «قصّه‌گویی»
 26. مهارت «شعرخوانی»
 27. شیوه «تنظیم محتوا»
 28. مهارت «تابلونویسی»
 29. مهارت «رنگ آمیزی»
 30. مهارت «فرزندپروری»
 31. مهارت آموزش «مفاهیم قرآنی»

https://el.balagh.ir/sites/default/files/field/image/content/nsh-ykh-rwz-z-khls.png

[1]  او بـا مناجات و تهجـد و تضـرع مخلصانه در سلك: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا،الإسراء/79، درآمد. اطلاعات۶۸/۴/۲۴[2] . قلب او در مـواردى ملهم از الهامات غيبـى بـود و كلمات او گـويى در مـواردى كلمات متكـى به وحـى است.[3] . آن قدرت و صلابت معنـوى و شجاعت روحـى و اخلاقى كه در يك لحظه يك موضعى را به خاطر اسلام و مسلميـن اتخاذ مى كند كه دنيا در مقابل اين مـوضع گيرى متحير مـى ماند. كـم تر از بزرگان عالـم ايـن قـدر تـوانسته است آن را در اعمـال و رفتـار خـود نشـان دهــــد.[4] . شخصيت دست نيافتنى: نه ايـن جانب... و نه هيچ فرد ديگرى در جمهورى اسلامـى قادر نيست كه به قله ى آن شخصيت ممتـاز و استثنـايـى دست يـابـد. جلوه های نور، ص ۲۷[5] . او به اسلام عزت بخشيد و پرچـم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. جمهوری اسلامی ۷۲/۳/۲۸[6] . او با عمرى كه روزها و ساعت ها و لحظه هايـش به مراقبه سپرى شد، صدها آيه ى قرآن را، كه در تـوصيف مخلصين، متقين و صالحيـن است، مجسـم و عينـى ساخت. او قرآن را نه فقط در محيط زندگـى جامعه و يا تشكيل جامعه ى اسلامى، بلكه در نفـس خود و در زندگى خـود تحقق بخشيد. اطلاعات۶۸/۴/۲۴[7] . او آن روح الله بـود كه با عصا و يد بيضاى مـوسـوى و بيان فرمان مصطفـوى به نجـات مظلـومان كمـر بست. نخست فـرعون هـاى زمـان را لـرزانـد و دل مستضعفـان را به نـور اميـد روشـن ساخت. اطلاعات۶۸/۴/۲۴[8] . امـام (ره) بـراى حيـات دوبـاره ى اسلام درست همـان راهـى را پيمـود كه رسـول الله(ص) پيمـود. کیهان۶۹/۳/۱۲[9] . شخصيتى آن چنان بزرگ بـود كه در ميان بزرگان و رهبران جهان و تـاريخ به جز انبياء و اولياى معصـوميـن (ع) به دشوارى مى تـوان كسى را با ايـن ابعاد و خصوصيات تصور كرد. الحق شخصيت آن عزيز يگـانه، شخصيتـى دست نيـافتنـى و جـايگــاه والاى انسانـى او جـايگـاهـى دور از تصـور و اسـاطيـر گـونه بـود. جمهوری اسلامی۶۸/۴/۳۱[10] . روشنى بخش و احياگر: او مانند خورشيدى بـود كه با درخشـش خود اشيا را آشكار مى كند و ماننـد روحـى بـود كه بـا دميـدن به كالبـدى اجزاى آن را زنـده مـى سـازد، او مـا را زنـده كـرد و به حركت درآورد. جلوه های نور، ص ۲۴[11]  هيچ روزى ماننـد دوازدهـم بهمـن نبـود كه در آن مردى از دودمان پيامبران و بر شيـوه ى آنان با دستى پر معجزه... چـون آيه ى رحمت فرود آمـد و آنان را بر بال فرشتگان حق نشانيـد و تا عرش عزت و عظمت پر كشيد. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) ۶۹/۳/۱۰ و فرازی از پیام به ملت شریف ایران در تجلیل از امام امّت ۶۸/۳/۱۸