عددهای پرسشی

عددهای پرسشی
شماره یا عدد از مفاهیم پایه‌ای ریاضیات است. این مفهوم بسیار پیچیده و مورد بحث در گذشته بیشتر مورد کنکاش و تفکر قرار می‌گرفت. در آغاز شماره برای شمارش و اندازه‌گیری به کار می‌رفت ولی بعدها ریاضی‌دانان مفهوم آن را پیش بردند و مفهوم شماره صفر، عدد منفی، عدد موهومی و عدد مختلط را نوآوری کردند. نمونه‌هایی از عملیات عددی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و توان. مطالعه و خواندن عملیات عددی را حساب می‌نامند. عددهای پرسشی را به عنوان مهارت در طرح سوال می توان پرسید، مانند: در مورد این عدد چه می دانید؟ احكام مربوط به این عدد چیست؟ نام سوره مربوط به این عدد را بگویید؟ مناسبت دینی این شماره چیست؟ چه حوادث و اتفاقاتی از این عدد می دانید؟ واحد شمارش درب و پنجره چیست؟ عدد. مانند پرسش و ...

عدد

شماره یا عدد از مفاهیم پایه‌ای ریاضیات است. عدد مفهومی بسیار پیچیده در گذشته بوده و اکنون بیشترمورد بحث مورد کنکاش و تفکر قرار می‌گیرد. در آغاز شماره برای شمارش و اندازه‌گیری به کار می‌رفت ولی بعدها ریاضی‌دانان مفهوم آن را پیش بردند و مفهوم شماره صفر، عدد منفی، عدد موهومی و عدد مختلط را نوآوری کردند. نمونه‌هایی از عملیات عددی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و توان. مطالعه و خواندن عملیات عددی را حساب می‌نامند.[1] عدد دنیای پر رمزورازی دارد؛ از روزگاران قدیم دانشمندان  زیادی در رابطه با عدد تحقیق کرده‌اند. با شناخت عدد، که تعدادش در جهان بی‌نهایت و راه‌های ترکیبش نیز بی‌نهایت است درواقع پایه  ریاضی را تشکیل می‌دهد؛ هر فرد برای یادگیری ریاضی باید عدد را به‌خوبی بشناسد. نه‌تنها دوستداران ریاضی؛ بلکه افراد معمولی نیز با شناخت عدد می‌توانند مسائل پایه ریاضی را بهتر حل کنند. از عدد  به عنوان مهارت در طرح سوال می توان استفاده کرد. عددهای پرسشی را به عنوان مهارت در طرح سوال می توان به کار برد. با عدد پرسید، پرسش ابزار یا آزمونی است که توانایی دانش‌آموز و یا میزان معلومات فعلی او را اندازه‌گیری می‌نماید. کلمات پرسشی، مانند: آیا؟ چیست؟ کیست؟ کدام است؟ کجاست؟ چرا؟ و ...است: در مورد این عدد چه می دانید؟ احكام مربوط به این عدد چیست؟ نام سوره مربوط به این عدد را بگویید؟ مناسبت دینی این شماره چیست؟  چه حوادث و اتفاقاتی از این عدد می دانید؟  مانند پرسش و معما، از جمله:

یک عدد چهار رقمی انتخاب کنید. هر عدد چهار رقمی که می‌خواهد باشد، فقط کافی است یکی از ارقامش تکراری نباشد. هر بار در کمتر از هفت مرحله با معمای عجیبی روبه‌رو می‌شوید. به این عدد نگاه کنید: ۶۱۷۴ در نگاه اول خیلی مهم به نظر نمی‌رسد -، اما از سال ۱۹۴۹ به این طرف ذهن ریاضی‌دانان و علاقه‌مندان به اعداد را درگیر خود کرده است. اما چرا؟ مراحل زیر را به دقت دنبال کنید تا متوجه شوید:

 1. یک عدد چهار رقمی انتخاب کنید، اما حواستان باشد که حداقل یکی از ارقامش نباید تکراری باشد - مثلا ۱۲۳۴،
 2. ارقام را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب کنید: ۴۳۲۱،
 3. حالا آن‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید: ۱۲۳۴،
 4. عدد کوچک را از عدد بزرگ کم کنید: ۱۲۳۴ - ۴۳۲۱،
 5. حالا مرحله ۲، ۳ و ۴ را با جواب این تفریق تکرار کنید. بگذارید با هم انجام دهیم: ۳۰۸۷ = ۱۲۳۴ - ۴۳۲۱
 6. ارقام را از بزرگ به کوچک مرتب می‌کنیم: ۸۷۳۰
 7. سپس آن‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم: ۰۳۷۸
 8. بعد عدد کوچک را از عدد بزرگ کم می‌کنیم: ۸۳۵۲ = ۰۳۷۸ - ۸۷۳۰
 9. حالا بیایید این سه مرحله را با این جواب آخر تکرار کنیم. عدد ۸۳۵۲ را در نظر بگیرید. ۶۱۷۴ = ۲۳۵۸ - ۸۵۳۲ و اگر این کار را با ۶۱۷۴ تکرار کنیم - یعنی ابتدا از بزرگ به کوچک و سپس از کوچک به بزرگ مرتب کنیم و سپس عدد کوچک را از عدد بزرگ کم کنیم... ۶۱۷۴ = ۱۴۷۶ - ۷۶۴۱ ‌می‌بینید؟ تکرار مجدد این مراحل از این نقطه به بعد بیهوده است - عملیات مشابه به نتیجه مشابه ختم می‌شود: ۶۱۷۴ خب، شاید فکر کنید تصادفی بوده باشد. بیایید با یک عدد دیگر امتحان کنیم. ۲۰۰۵ چطور است؟

۵۱۷۵ = ۰۰۲۵ - ۵۲۰۰،
۵۹۹۴ = ۱۵۵۷ - ۷۵۵۱،
۵۳۵۵ = ۴۵۹۹ - ۹۹۵۴،
۱۹۹۸ = ۳۵۵۵ - ۵۵۵۳،
۸۰۸۲ = ۱۸۹۹ - ۹۹۸۱،
۸۵۳۲ = ۰۲۸۸ - ۸۸۲۰،
۶۱۷۴ = ۲۳۵۸ - ۸۵۳۲،
۶۱۷۴ = ۱۴۶۷ - ۷۶۴۱
انگار فرقی نمی‌کند که کدام عدد چهار رقمی را انتخاب کرده باشید، دیر یا زود بالاخره به عدد ۶۱۷۴ می‌رسید و از آن نقطه به بعد اعمال ریاضی مشابه به نتیجه مشابه ختم می‌شود.

 1. عدد سیصد چند رقمی است؟ 5 رقمی، عدد 30100
 2. از مجموع 2عدد فرد چه عددی بدست می آید؟ عدد زوج
 3. آن چه عددی است كه اگر چپه اش كنیم زیاد می شود؟ عدد 7
 4. عددی که بر تمام اعداد یک رقمی بخش پذیراست؟ عدد 2520
 5. کدام یک برابر 10 است؟ انجام یک کار نیک 10 برابر پاداش دارد.
 6. اعداد 20 تا 1 را سزیع برعكس بشمارید؟ ... ، 17 ، 18 ،‌ 19 ، 20
 7. چه عددی است كه از 4 برابر خود 12 تا كمتر است؟ عدد 4، چون از 4 برابر خود یعنی 16، 12 تا كمتر است.
 8. ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی ما جملگی 100 می شویم؟ عدد 36 (100 = 36 + 36 + 18 + 9 + 1)
 9. زن و شوهری 7 تا پسر دارند و هر یك از پسرها یك خواهر دارند این خانواده روی هم چند نفرند؟ زن و مرد + 7 پسر + یك خواهر، می شوند: 10 نفر
 10. بشین و پاشو با اعداد: همه در یک صف یا دایره ایستاده مثلا با اعداد زوج همه بنشینند و با اعداد فرد همه بایستند یا برعکس. مربی آن قدر ادامه داده تا بیشترین ها سوخته و از دایره خارج شوند و برنده مشخص شود.
 11. عدد 30 را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید، چه عددی به دست می آید؟ 70؛ 30 تقسیم بر نیم (0/5) می شود: 60 (تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است؟) حاصل را با 10 جمع کر10 می شود: 70
 12. مسابقات سوالی شامل: زندگینامه ائمه اطهار (ع)، ارتباط اعداد با ائمه (ع) و ... با کارت. سوالاتی را روی کارت نوشته و روی هر کارت شماره ای می نویسیم، مثلاً از 1 تا 15 یا از 0  تا 40 5 تا 5 تا، یا از 0 تا 30 اعداد زوج فقط، یا از 0 تا 25 اعداد فرد فقط و ... . اگر کسی اعداد انتخاب ش10 را بگوید امتیاز پاسخگویی را از دست می دهد.
 13. معما: 2پدر و پسر. 2پدر و 2پسر هستند كه می خواهیم سه عدد سیب را بین آنان تقسیم كنیم به طوری كه به هر یك نفر یك سیب كامل برسد حال چگونه تقسیم كنیم؟ یك پدربزرگ 2 پسرش و سوم نوه اش را داریم كه پدربزرگ و پسرش می شوند 2نفر و نوه پدر بزرگ هم یك نفر سه نفر ولی در شمارش می گوییم پدر بزرگ و پسرش نوه پدر بزرگ و پدرش كه به نظر 4 نفر می آیند.

اعداد عبادی:

 1. در نماز صبح چند تا یكی است؟ 4 تا: نیت،‌ تكبیره الاحرام، قنوت و تشهد
 2. در نماز صبح چند تا 2 تاست؟ 4 تا: 2 سجده،  2 ركوع، 2 حمد و 2 سوره
 3. در نماز صبح چند تا 3 تا است؟ یكی و آن سلام است که 3 كلمه حساب می شود.
 4. در نماز صبح چند تا 4 تاست؟ یكی و آن 4 سجده در كل نمازی است که می خوانیم.
 5. نماز صبح چند تا 5 تا است؟ یكی و آن اركان نماز است در كل نمازی که می خوانیم.
 6. در نماز صبح چند تا 7 تاست؟ یكی و آن 7 عضو كه باید در سجده روی زمین گذاشته شود.
 7. در نماز صبح چندتا 11 تاست؟ یكی و آن مقارنات نماز است که در كل واجبات نمازی است که می خوانیم.[2]

  

عدد  1

عدد یک در محور اعداد شروع‌کننده است. عدد یک عددی است که همه ما در روز با آن سروکار داریم. برای شمردن اشیا، در مکالمه‌های روزمره از عدد یک به‌کرات استفاده می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید عدد یک جز اعداد طبیعی است. اعداد ۱،۲،۳ و. اعداد طبیعی هستند که درمجموع اعداد نامتناهی قرار دارند. در مجموعه اعداد طبیعی عدد صفر وجود ندارد که با اضافه کردن صفر به این دسته از اعداد، این دسته تبدیل به مجموعه اعداد حسابی می‌شوند.

 1. اولین سوره قرآن؟ حمد (ستایش)
 2. اولین معصوم؟ پیامبر اسلام (ص)
 3. اولین امام؟ حضرت امام علی (ع)
 4. خداوند یكی است؟
 5. پدر و مادر همه انسان ها یكی است؟
 6. نماز وتر یك ركعت است.
 7. اولین پیامبر؟ حضرت آدم
 8. اولین ماه قمری؟ محرم
 9. اولین ماه شمسی، فروردین
 10. یك امام زنده وغایب داریم
 11. قبر یك امام در ایران است؟
 12. حج یك بار بر انسان واجب است؟
 13. اولین شهید محراب امام علی علیه السلام
 14. امام رضا (ع) تنها یك پسر داشت به نام حضرت جواد (ع) داشت
 15. امام عسکری یك فرزند داشت
 16. اولین روز هفته، شنبه
 17. اولین پیامبر الوالعزم، نوح بود

  

عدد 2

 1. دومین سوره قرآن بقره (گاو ماده)
 2. دومین معصوم حضرت علی (ع)
 3. دومین امام، حضرت مجتبی (ع)
 4. نماز صبح 2ركعت است؟
 5. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2 اردیبهشت است؟
 6. دومین ماه قمری، صفر است؟
 7. دومین ماه شمسی، اردیبهشت
 8. نماز بر 2قسم است؟ واجب و مستحب
 9. در هر نماز 2بار حمد و سوره می خوانیم
 10. 2ملك مأمور ثبت احوال ماست؟ عتید و رقیب
 11. پیامبر (ص) 2نام داشتند:محمد و احمد
 12. حج بر 2قسم است؟ عمره و تمتع
 13. امام عصر 2غیبت داشتند: صغری و كبری
 14. 2پیامبر زنده داریم: خضر و عیسی
 15. 2نوع غسل داریم: ترتیبی و ارتماسی
 16. دومین پیامبر اولوالعزم، حضرت ابراهیم بود
 17. شب و روز

  

عدد  3

 1. سومین سوره قرآن، آل عمران یعنی خانواده و خاندان. آل‌عمران نام پدر حضرت مریم (س)
 2.  سومین معصوم، حضرت زهرا (س)
 3. سومین امام، امام حسین (ع)
 4. سومین ماه شمسی، خرداد
 5. سومین ماه قمری، ربیع الاول
 6. پیامبر 3 سال مردم را مخفیانه به اسلام دعوت كرد.
 7. نماز مغرب 3  ركعت است؟
 8. مقدار زكات فطریه برای هر نفر 3  كیلوگرم است؟
 9. 3 امام در كربلا حضور داشتند: امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) و امام محمد باقر (ع)
 10. نفس بر 3 قسم است؟ اماره، لوامه و مطمئنه[3]
 11. سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر
 12. 3 امام نامشان محمد است؟ امام محمد باقر (ع)، امام محمد تقی (ع) و حضرت مهدی (عج)
 13. ۳ نوزاد تولدش مخفی ماند: حضرت موسی (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت مهدی (عج)

  

عدد  4

 1. چهارمین سوره قرآن، نساء (زنان)
 2. چهارمین معصوم امام مجتبی (ع)
 3. چهارمین امام، حضرت سجاد (ع)
 4. چهارمین ماه شمسی، تیر است.
 5. چهارمین ماه قمری، ربیع الثانی
 6. فصول سال 4 تا است.
 7. جهات چهارگانه: شمال، جنوب، شرق، غرب
 8. 6- امام باقر(ع)، در كربلا 4 ساله بود.
 9. امام علی (ع) 4 تا بچه داشتند.
 10. خلافت امام علی (ع) 4 سال (و 6 ماه) بود.
 11. ماه های حرام: رجب،‌ محرم، ذی حجه و‌ ذیقعده
 12. ائمه مدفون در بقیع؟ امام مجتبی (ع)، امام سجاد (ع)، امام باقر (ع) و امام صادق (ع)
 13. نمازهای ظهر و عصر و عشاء 4 ركعت است.
 14. روزه بر 4 قسم است؟ واجب، حرام، مستحب و مکروه
 15. 4 تن از ائمه (ع) نام مادرشان فاطمه است. امام حسین (ع) و ...
 16. 4 نفر نائب امام زمان بودند. عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری[4]
 17. فرشتگان مقرب: جبرئیل، میكائیل، اسرافیل و عزرائیل[5]
 18. 4 سوره قرآن سجده واجب دارد.
 19. مذاهب اهل سنت 4 تاست؟ حنبلی، شافعی،‌ مالكی و حنفی
 20. تسبیحات اربعه 4 تاست.
 21. حروف ناخوانا 4 تاست. (والی) و ا ل ی. چون علامت ندارند، خوان10 نمی شوند.
 22. حروفی كه در عربی نیست 4 تاست؟ پ ژ گ چ
 23. تعداد سرور زنان بهشتی 4 تاست؟ مریم،‌ آسیه، خدیجه و فاطمه (س)
 24. اعیاد بزرگ اسلام 4 تاست؟ فطر، قربان، مبعث و ‌غدیر
 25. مدت خلافت یزید 4 سال بود.
 26. فرزندان ام البنین 4 تا بود كه در كربلا شهید شدند: عباس، جعفر، عثمان و عبدالله
 27. تعداد كتب حدیث معتبر اصلی 4 تا است؟ اصول كافی، تهذیب، استبصار و من لایحضرالفقیه
 28. نام پیامبر اسلام (محمد) 4 بار در قرآن آمده است.
 29. حلیمه 4 سال در بیابان دایه و سرپرست پیامبر (ص) بود.
 30. در 4 مكان انسان اختیار دارد نماز را شكسته یا تمام بخواند؟ مسجد الحرام (خانه الوهیت)، مسجد النبی (خانه نبوت)، مسجد كوفه (خانه امامت) و حرم امام حسین ع (خانه شهادت)

  

عدد  5

 1. پنجمین سوره قرآن، مائده (سفره غذا)
 2. امام زمان (ع) در 5 سالگی به امامت رسید
 3. امام زمان (ع) در 5 سالگی از نظرها پنهان و غایب شد
 4. امام زمان 5 ساله بود كه پدرش شهید شد
 5. پنجمین معصوم امام حسین (ع)
 6. پنجمین امام، حضرت باقر (ع)
 7. پنجمین ماه شمسی، مرداد است؟
 8. پنجمین ماه قمری، جمادی الاول
 9. سوره هایی كه با قل شروع می شود 5 تاست؟ 4 قل، سوره جن
 10. آل عبا 5 نفر بودند
 11. اصول دین 5 تا است؟
 12. كتاب های آسمانی 5 تا است؟
 13. نمازهای روزانه 5 تاست؟
 14. پیامبران اولوالعزم 5 تاست؟
 15. اقیانوس های جهان؟ اقیانوس آرام و اطلس
 16. شهدای محراب 5 نفر بودند: قاضی طباطبایی، دستغیب، مدنی، صدوقی، اشرفی اصفهانی
 17. انواع آب های خالص
 18. حكومت امام علی (ع) در كوفه 5 سال بود
 19. نماز میت 5 تكبیر دارد؟
 20. احكام الهی 5 تا است؟
 21. شرایط ذبح حیوان
 22. احكام وقت نماز
 23. اركان نماز 5 تاست؟
 24. 5 چیز بر شخص جنب حرام است؟
 25. پنجمین پیامبر اولوالعزم حضرت محمد (ص) است؟
 26. حضرت زهرا (س) 5 بچه داشتند
 27. امام سجاد (ع) 5 شعبان متولد شدند

  

عدد  6

 1. ششمین سوره، اَنعام (چهارپایان)
 2. ششمین معصوم امام سجاد (ع)
 3. ششمین امام، حضرت صادق (ع)
 4. ششمین ماه شمسی، شهریور
 5. ششمین ماه قمری، جمادی الثانی
 6. قاره های جهان 6 تاست: آسیا،‌ آمریكا، اروپا، استرالیا، آفریقا و اقیانوسیه
 7. انواع آب ها 6 تاست: باران،‌ چاه، مضاف، ‌قلیل، جاری، كر
 8. مقدمات نماز 6 تاست؟
 9. نمازهای واجب 6 تاست؟
 10. واجبات غیر ركن 6 تاست؟
 11. پیامبر (ص)  در 6 سالگی مادرش را از دست داد
 12. امام حسین (ع) 6 ساله بود كه پیامبر رحلت كردند
 13. مدت امامت امام عسکری 6 سال بود
 14. خلقت آسمان و زمین در 6 روز بود

 

  عدد  7

 •  1- هفتمین سوره قرآن، اَعراف (محلی‌بین‌بهشت وجهنم)
 • 2- هفتمین معصوم امام باقر (ع)
 • 3- هفتمین امام، حضرت کاظم (ع)
 • 4- هفتمین ماه شمسی مهر است؟
 • 5- هفتمین ماه قمری، رجب
 • 6- 7 عضو در نماز باید هنگام سجده روی زمین باشد
 • 7- مبطلات وضو 7 تاست؟
 • 8- موارد تیمم 7 تاست؟
 • 9- تعداد آسمان و زمین 7 تاست؟
 • 10- درهای جهنم 7 تاست؟
 • 11- كلمات شهادتین 7 تاست؟
 • 12- آیات سوره حمد 7 تاست؟
 • 13- مقدمات نماز 7 تاست: طهارت سه گانه، برطرف كردن نجاست، غصبی نبودن مكان، غصبی نبودن لباس، وقت شناسی، پوشاندن بدن و قبله

  

عدد  8

 •  1- هشتمین سوره قرآن، اَنفال (منافع و‌ثروت های عمومی طبیعت)
 • 2- هشتیم معصوم، امام صادق (ع)
 • 3- هشتمین امام، حضرت رضا (ع)
 • 4- هشتیمن ماه شمسی، آبان
 • 5- هشتمین ماه قمری، شعبان
 • 6- 8  آبان روز نوجوان است؟
 • 7- تعداد درهای بهشت 8 تاست؟
 • 8- پیامبر (ص)  8 ساله بود كه جدش عبدالمطلب رحلت كردند.
 • 9- امام هادی (ع) در 8 سالگی به امامت رسید.
 • 10- امام عسکری در 8 ربیع الاولی شهید شدند.

  

عدد  9

 •  1- نهمین سوره قرآن، توبه (بازگشت)
 • 2- نهمین معصوم امام كاظم (ع)
 • 3- نهمین امام، حضرت جواد (ع)
 • 4- نهمین ماه شمسی، آذر
 • 5- نهمین ماه قمری، رمضان
 • 6- حضرت زهرا (س)  در 9 سالگی ازدواج نمود
 • 7- دختر در 9 سالگی بالغ می شود
 • 8- نماز عید فطر و قربان 9 ركوع دارد؟
 • 9- منظومة شمسی 9 تا هستند: عطارد،‌ زهره، زمین، ‌مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، پلوتون و‌ نپتون
 • 10- چیزهایی كه روزه را باطل می كند 9 چیز است؟
 • 11- 9  چیز بر جنب مكروه است؟

  

عدد  10

 •  1- دهمین سوره قرآن، یونس (نام یکی از‌ پیامبران)
 • 2- دهمین معصوم حضرت امام رضا (ع)
 • 3- دهمین امام، حضرت هادی
 • 4- دهمین ماه شمسی، دی
 • 5- دهمین ماه قمری، شوال
 • 6- فروع دین 10 تاست؟
 • 7- نماز آیات 10 ركوع دارد؟
 • 8- امام حسین (ع) در دهم محرم شهید شد
 • 9- امام علی (ع) در 10 سالگی به دین اسلام ایمان آورد
 • 10- دهم بعثت سال رحلت خدیجه
 • 11- 10 سال پیامبر در مدینه تبلیغ كرد
 • 12- امام جواد (ع) در 10 رجب متولد شد
 • 13- 10 سال عمر خلافت را غصب كرد
 • 14- 10 ذی حجه عید قربان است؟
 • 15- مدت امامت ظاهری امام مجتبی (ع) 10 سال بود
 • 16- مدت امامت ظاهری امام حسین (ع) 10 سال بود

  

عدد  11

 1. یازدهمین سوره قرآن، هود (نام یکی از‌ پیامبران)
 2. یازدهمین معصوم امام جواد (ع)
 3. یازدهمین امام، حضرت عسكری (ع)
 4. یازدهمین ماه شمسی، بهمن
 5. یازدهمین ماه قمری، ذیقعده
 6. نماز شب 11  ركعت است؟
 7. روز جهانی كارگر 11  اردیبهشت است؟
 8. تولد امام رضا (ع) 11  ذیقعده است؟
 9. 11  امام حاضر بودند
 10. قبر 11  امام (ع) در ایران نیست
 11. واجبات نماز 11  تاست؟
 12. سال قمری 11  روز كمتر از از سال شمسی است؟
 13. 11  سوره قرآن سجده مستحبی دارد؟
 14. برادران حضرت یوسف (ع) 11  نفر بودند
 15. حضرت یوسف(ع) 11 ستاره در خواب دید

   عدد  12

 1. دوازدهمین سوره قرآن، یوسف (نام یکی از‌ پیامبران)
 2. دوازدهمین معصوم امام هادی (ع)
 3. دوازدهمین امام، حضرت مهدی (ع)
 4. دوازدهمین ماه شمسی اسفند
 5. دوازدهمین ماه قمری، ذیحجه
 6. 12 اردیبهشت روز معلم است؟
 7. تعداد امامان 12 نفر است؟
 8. یك سال 12 ماه دارد؟
 9. ساعت 12 شماره و عدد دارد؟
 10. حواریون و یاران حضرت عیسی (ع) 12 نفر بودند
 11. ورود امام خمینی به ایران 12 بهمن سال 57 بود

   عدد  13

 این که می گویند عدد نحس است؟ خرافات می باشد

 1. سیزدهمین سوره قرآن رعد: غرش آسمان و ابر
 2. سیزدهمین معصوم امام عسکری (ع)
 3. تولد حضرت امام علی (ع) 13 رجب است؟
 4. روز طبیعت 13 فروردین است؟
 5. روز دانش آموز 13 آبان است؟
 6. پیامبر (ص) بعد از بعثت 13 سال در مكه اقامت و تبلیغ نمودند
 7. روز تسخیر لانه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان خط امام در 13 آبان
 8. روز تبعید امام خمینی رحمه الله از ایران به تركیه توسط شاه
 9. سن حسین فهمی10 در هنگام شهادت كه امام او را رهبر نامیدند
 10. سن قاسم پسر امام مجتبی (ع) در موقع شهادت در كربلا
 11. شرایط صحیح بودن وضو 13 تاست؟

   عدد  14

 1. چهاردهمین سوره قرآن، ابراهیم (نام یکی از‌ پیامبران)
 2. ما 14 معصوم داریم
 3. چهاردهمین معصوم امام عصر (عج)
 4. حروف شمسی 14 تا هستند
 5. حروف قمری 14 تا هستند
 6. 14 خرداد 68 سالروز رحلت امام خمینی ره است.

    عدد  15

 1. پانزدهمین سوره قرآن، حجر حِجْر: نام سرزمین قوم عاد که بین مدینه و‌ شام است؟
 2. پسران در 15 سالگی بالغ می شوند
 3. امام زمان (ع) در 15 شعبان متولد شد، روز جهانی مستضعفین
 4. تولد امام مجتبی (ع) 15 رمضان است؟
 5. سال 42 در 15 خرداد مردم علیه رژیم شاه قیام كردند
 6. تولد امام هادی (ع) در 15 ذیحجه است؟

    عدد 16

 1. شانزدهمین سوره، نحل. نَحل: زنبور عسل

    عدد  17

 1. هفدهمین سوره، اسراء. اِسراء: حرکت شبانه
 2. جمعه سیاه در 17 شهریور اتفاق افتاد
 3. تعداد ركعات نماز 17 تاست؟
 4. جنگ بدر در 17 رمضان اتفاق افتاد
 5. تولد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در 17 ربیع الاول
 6. مدت امامت امام جواد (ع) 17 سال است.

    عدد  18

 1. هجدهمین سوره قرآن، کهف. کهْف: غار یا شکاف کوه
 2. مدت عمر حضرت زهرا (س)
 3. 18 ذیحجه روز عید غدیر خم، روز تعیین جانشینی پیامبر (ص)

    عدد  19

 •  1- نوزدهمین سوره قرآن، مریم (مریم: مادرعیسی دختر عمران)
 • 2- تعداد حروف صلوات 19 تاست؟
 • 3- شب قدر شب نوزدهم رمضان است؟
 • 4- روز ضربت خوردن حضرت علی (ع) در 19 رمضان
 • 5- قیام خونین 19 دی سال 56 روز قیام مردم قم كه اولین جرقه انقلاب بود و سرآغاز قیام
 • 6- 19 رمضان شهادت روحانی مبارز سید علی اندرزگو عضو فدائیان اسلام 

    عدد  20

 1. بیستمین سوره قرآن، طه (طه: یکی از حروف مقطعه، یکی از ‌نام های پیامبر (ص)
 2. مدت امامت حضرت امام رضا (ع) 20 سال بود
 3. تولد حضرت زهرا (س) 20 جمادی الثانی
 4. 20 صفر اربعین شهادت امام حسین (ع)
 5. بهترین نمره قبولی در ایران 20 است؟
 6. امام باقر 20 سال امامت نمود
 7. امام كاظم (ع) در 20 سالگی پدرش را از دست داد و امامت را بر عهده گرفت.

عددهای پرسشی

برای آشنایی با مهارت‌های موردنیازتان در تدریس می‌توانید با کلیک روی هرکدام از موارد زیر، به آن‌ها دسترسی داشته باشید:

 1. شعر
 2. اردو
 3. مثل‌ها
 4. مسابقه
 5. گِل‌بازی
 6. کلاسداری
 7. اسباب‌بازی
 8. نقد داستان
 9. تربيت برتر
 10. جدول قرآنی
 11. پوشش مربّی
 12. قصه‌های قرآن
 13. قصه حیوانات
 14. اشعار کودکانه
 15. پرسش و پاسخ
 16. مهارت «پایان»
 17. مهارت «بازی»
 18. مهارت «شروع»
 19. مخاطب شناسی
 20. پرسش استاندارد
 21. اطلاعاتی از قرآن
 22. مهارت «تدریس»
 23. بیست اصل تربیتی
 24. مهارت «نویسندگی»
 25. مهارت‌ «قصّه‌گویی»
 26. مهارت «شعرخوانی»
 27. شیوه «تنظیم محتوا»
 28. مهارت «تابلونویسی»
 29. مهارت «رنگ آمیزی»
 30. مهارت «فرزندپروری»
 31. مهارت آموزش «مفاهیم قرآنی»

https://el.balagh.ir/sites/default/files/field/image/content/nsh-ykh-rwz-z-khls.png

[1] .عدد (وام‌واژه از زبان عربی، جمع: أعداد) عملیات عددی عبارتند از: جمع (افزودن)، تفریق (کاستن)، ضرب (زدن یا کوبیدن)، تقسیم (بخشیدن یا بخش کردن) و توان. مارتین کوهن. فلسفه برای دامیز، اوند دانش، برگردان: مهدی شفقتی. شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۱۴-۸۳-۷، بهار ۱۳۹۶، چاپ چهارم.[2] . مقارنات نماز، اعمال یا اقوالی که در نماز باید به جای آورد، چون: نیت، تکبیرهالاحرام، قرأات، رکوع، سجود و تشهد. رجوع به رسائل عملیه و جامع عباسی، ص 43 شود.[3] . تن، جسم، شخص، ذات، جان، خون، حقیقت هر چیز، روح، روان، جمع نفوس. انفس.[4] . جانشین،  قائم مقام، خلیفه،  آن که بر جای کسی ایستد، مهتر و قائم مقام آن بعداز وی.  آن که به جای کسی قرار گیرد در عمل یا کاری چون نائب قاضی و نائب ملک. ناظم الاطباء[5] . آن که دارای نسبت نزدیک شده باشد. ناظم الاطباء

پیوستاندازه
PDF icon عددهای پرسشی914.56 کیلوبایت