8کلیدطلایی

هشت کلید طلایی
شاگردان امام صادق (ع) زیاد بودند. در میان آنان، شاگردی بود که رفتار امام (ع) نسبت به او خیلی متفاوت بود که گاهی برخی را به شگفتی وامی‌داشت. روزی او در محل تدریس وارد شد. امام صادق (ع) از دیدنش بسیار شاد شد. در آن مجلس دیگر شاگردان هم حاضر بودند. امام صادق (ع) او را بر دیگر شاگردان مقدّم داشت و در نزدیک و کنار خویش نشاند و گرامی ‌‌داشت. این رفتار امام (ع) شاگردان را که آنان هم از شخصیت‌های علمی ‌‌شمرده می‌‌شدند، شگفت‌زده ساخت. وقتی‌که امام (ع) آثار شگفتی و تعجب را در چهره شاگردان مشاهده کرد که چرا به او این‌چنین احترام کرده است؟ گویی با تعجب بسیار در قلبشان از خود می‌پرسیدند و با خود می‌گفتند: مگر او کیست؟ برای رسیدن به دلیل این احترام امام (ع) نسبت به او، می‌توانید با به دست آوردن سخن ارزشمند امام (ع) پیدا کنید. ابتدا با 4 حرف در تصویر کلمه مناسب بسازید و پاسخ صحیح را در جای خالی بنویسید تا ... ادامه در پیوست

شاگردان امام صادق (ع) زیاد بودند. در میان آنان، شاگردی بود که رفتار امام (ع) نسبت به او خیلی متفاوت بود که گاهی برخی را به شگفتی وامی‌داشت. روزی او در محل تدریس وارد شد. امام صادق (ع) از دیدنش بسیار شاد شد. در آن مجلس دیگر شاگردان هم حاضر بودند. امام صادق (ع) او را بر دیگر شاگردان مقدّم داشت و در نزدیک و کنار خویش نشاند و گرامی ‌‌داشت. این رفتار امام (ع) شاگردان را که آنان هم از شخصیت‌های علمی ‌‌شمرده می‌‌شدند، شگفت‌زده ساخت. وقتی‌که امام (ع) آثار شگفتی و تعجب را در چهره شاگردان مشاهده کرد که چرا به او این‌چنین احترام کرده است؟ گویی با تعجب بسیار در قلبشان از خود می‌پرسیدند و با خود می‌گفتند: مگر او کیست؟

برای رسیدن به دلیل این احترام امام (ع) نسبت به او، می‌توانید با به دست آوردن سخن ارزشمند امام (ع) دلیلش را پیدا کنید. ابتدا با 4 حرف در هشت تصویر کلمه مناسب بسازید و پاسخ صحیح را در جای خالی بنویسید تا با هشت کلید طلایی برای سعادت در زندگی آشنا شوید. ارزش سخنان امامان (ع) خیلی زیاد است و کسی که بتواند به این سخنان عمل کند باز ارزشش بیشتر است. امام صادق (ع) به شاگردان خود فرمود: شما که سال هاست در کلاس درس شرکت می‌کنید چه درسی آموخته‌اید؟ یکی از شاگردان عرض کرد: در مکتب شما هشت درس آموخته‌ام. امام (ع) فرمود: بگو. گفت: هشت آموزه من از کلاس درس شما هشت کلید طلایی برای سعادت است که چنین می باشد:

  1. دیدم هر چه را مردم دوست دارند، از آنان جدا می‌شود. گفتم من چیزی را باید دوست داشته باشم که از من جدا نشود و دل به چیزی ببندم که مونس و همراه من شود و آن، عمل ... است. کار خوب است که از من جدا نمی‌شود. امام صادق (ع) فرمود: به خدا قسم درست فهمیدی. پیامبر (ص) فرمود: عمل ...، زیاد است اما عامل به آن، کم است.[1]

ادامه در پیوست: هشت کلید طلایی

 

[1] . پیامبر (ص) فرمود: عمل خیر، زیاد است اما عامل به آن، کم است، مداومت بر کار خیر، محبوب‌ترین عمل است، اگرچه آن عمل کم باشد، عمل خیر، رنجش می‌رود ولی لذتش می‌ماند، مداومت بر عمل خیر، باعث شکل‌گیری ٩ چیز می‌شود: ترک زشتی‌ها، دوری از سبکسری، خروج از گناه، رسیدن به مقام یقین، آرزوی رستگاری، اطاعت خداوند، دوری از شیطان، پذیرش عدالت، گفتن حرف حق. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۷۷.

پیوستاندازه
PDF icon 34مهارت547.29 کیلوبایت
PDF icon پیک الهی 1.28 مگابایت
PDF icon هشت کلید طلایی756.08 کیلوبایت