دریا

دریا
آب بسیار زیادی که سه چهارم سطح کره زمین را فرا گرفته و به اقیانوس راه دارد، دریا است. این مجموعه از آب های شور پر از شگفتی‌هاست، از کوچک‌ترین موجودات ذره‌بینی گرفته تا تنومندترین موجودات در دریاها. کسی نمی توانند ادعا كنند كه به تمامی رازهای آن پی برده است. تاكنون راهی برای پی بردن یا حتی تخمین شماره موجودات دریایی پیدا نشده است. دریا شگفت ترین داستان آفرینش است. قصه هایی که انگشت حیرت را مهمان ماندگار فکرت می کند و هر داستان آن پرده ای از معمای آفرینش را کنار می زند. دریا بزرگ ترین مدرسه هستی است که موجش، درس زندگی و پویایی؛ غرشش، صلابت؛ وسعتش مهربانی؛ و عجائب درونش، درس خداشناسی به انسان ها می دهد. مطالعه در باره دريا، آشنايى با شگفتى هاىش، دانستن نقش آن در زندگى انسان و حتی نگاه كردن به آن عبادت شمرده شده است. دریا! ساحلش بوی آرامش می دهد، رنگ سکون دارد اما من اهل ساحل نیستم، اهل سکون و آرام گرفتن نیستم، اهل دریایم، اهل موج. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

  1. چرا ما کنار دریا می رویم؟
  2. شباهت مؤمن با دریا چیست؟
  3. نام وسیع ترین دریا جهان چیست؟
  4. نام بزرگترين درياچه جهان چیست؟
  5. آیا دریایی هست که آب نداشته باشد؟
  6. آن چیست كه هم دریا دارد و هم آدم؟
  7. آن چیست كه هم در دریا و هم در غذاست؟
  8. آن چیست كه هم در قرآن و هم در دریاست؟
  9. آن چیست كه هم توی رادیو و هم توی دریاست؟
  10. دو نفر در اروميه 5 ماهي بزرگ و يك ماهي كوچك صيد كردند حالا چگونه اين ها را بين خود تقسيم كنند؟

پاسخ ها و ادامه پرسش ها در پیوست: پیام دریا

پیوستاندازه
PDF icon پیام دریا1.09 مگابایت