آزمون حضوری دوره پودمانی رتبه یک به دو

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
آزمون حضوری دوره پودمانی رتبه یک به دو

برگزاری آزمون حضوری، دوره مجازی پودمانی ارتقاء رتبه تبلیغی یک به دو:

با توجه به تصویر زیر، درس هایی که می توانید در آزمون حضوری شرکت کنید با رنگ سبز و دروسی که امکان شرکت درآزمون آن را ندارید با رنگ قرمز مشخص شده است.

رنگ سبز نشانگر این است که شما این درس را کامل به پایان رسانده اید و رنگ قرمز نشانگر این است که این درس را به پایان نرسانده اید.

درس هایی را که امکان شرکت نداردید، را باید در دوره های بعد شرکت کرده و سپس آزمون دهید.

از هر درس 16سوال تستی و به صورت دفترچه سوالات به دانش پژوهان داده می شود.

نمره قبولی در هر درس 14 می باشد.

مدت زمان آزمون2 ساعت می باشد.

جهت شرکت در آزمون ارائه کارت ملی الزامی می باشد .

جهت شرکت در آزمون، ثبت نام الزامی می باشد.

زمان برگزاری آزمون: چهارشنبه 11 تیر ماه ساعت 10 صبح

مکان: بلوار بسیج، کوچه39 پلاک 86 مرکز آموزش های کاربردی

شماره تماس:  025371160 داخلی 4437

 

با توجه به امتحانات حوزه و درخواست دانش پژوهان محترم، آزمون حضوری رتبه یک به دو به 31 تیر ماه موکول شد.

دانش پژوهانی که تاکنون موفق به اتمام دوره مجازی یک به دو نشده اند تا 28 تیر ماه نسبت به اتمام دوره فرصت دارند.

ثبت نام آزمون