اعداد

اعداد
اگر شما مربی خلاقی هستید، در آغاز اجراهای خود با اعداد شروع کنید و از خلاقیتتان در تدریس استفاده کنید. اجازه دهید این خلاقیت به تمام کلاس‌های تدریس شما راه پیدا کند و درنهایت یک‌ساعت خوب با دانش‌آموزان داشته باشید. از اینکه تا چه حد می‌توانید در این مورد از راه های خلاقانه در تدریس استفاده کنید ابتدا از خود مطمئن شوید که شما توان آن را دارید تا یک مجری موفق باشید. در این باره که تدریس خود را با استفاده از اعداد شروع می کنید به یاد داشته باشید در چه مقطعی تدریس می‌کنید؟ سعی کنید با توجه به سن مخاطب خود اطلاعات مناسبی را در باره اعداد از مطالبی که در پیوست آمده، استفاده کنید. از درازگویی هم باید پرهیز کرد تا که از اصل باز نماند. مثلاً برای شروع در تدریس خود از اعداد براساس سختی و آسانی مفاهیم برای دو مقطع تحصیلی:

آیا شما از اجرا خود راضی نیستید؟ چرا؟ برای اینکه فقط مربی هستید، زیرا هر زمان که صحبت می‌کنید دانش‌آموزان شما فقط خمیازه می‌کشند یا با دوستانشان پرحرفی می‌کنند. چگونه این مشکل را در اجرا برطرف کنیم؟ یک مجری موفق در اجرا خود باید از روش های تدریس جذاب استفاده کند. برای جلب توجه دانش آموزش از مطالبی استفاده کند که یک‌ساعت خوب با آنان داشته باشد. مثلاً برای شروع در تدریس خود از اعداد نهایت استفاده را ببرد.[1] اگر شما مربی خلاقی هستید، در این باره، از خلاقیتتان استفاده کنید. اجازه دهید این خلاقیت به کلاس‌های تدریس شما راه پیدا کند و درنهایت به دانش‌آموزان شما برسد تا مشکل را برطرف کنید. از اینکه تا چه حد می‌توانید در این مورد از راه های خلاقانه در تدریس استفاده کنید ابتدا از خود مطمئن شوید که توان آن را دارید که یک مجری موفق باشید. در این باره که تدریس خود را با استفاده از اعداد شروع می کنید به یاد داشته باشید در چه مقطعی تدریس می‌کنید؟ سعی کنید با توجه به سن مخاطب خود اطلاعات مناسبی را در باره اعداد از پیوست جذب کنید. از درازگویی هم باید پرهیز کرد تا که از اصل باز نماند. مثلاً برای شروع در تدریس خود از اعداد براساس سختی و آسانی مفاهیم برای دو مقطع تحصیلی:

ابتدایی از اعداد با رنگ‌های پرطراوت و فونت‌های بزرگ چه در تابلو و چه در استفاده از لوح های آموزشی یا کارت ها استفاده کنید. زیرا دانش‌آموزان شما در این مقطع مجذوب رنگ‌های پرطراوت و فونت‌های بزرگ می‌شوند و اطلاعات زیادی را از این طریق کسب می‌کنند. البته برای افزایش یادگیری با استفاده از روش تصویری ۵۰ درصد اطلاعات را یاد دهید.

متوسطه روش فوق کم تاثیر است. آن‌ها می‌دانند که شما چه می گویید اما خیلی موارد هم وجود دارد که آن‌ها از آن اطلاع ندارند، به آن‌ها فقط اشاره‌کنید. سبک هر دانش‌آموز را بررسی کنید، بر این اساس اطلاعات خودتان را در پیوست تهیه کنید. شما باید همیشه خیلی باهوش‌تر از آن‌ها باشید تا تدریس شما بسیار دلنشین و جذاب باشد. برای رسیده به این هدف باید بسیار به روز باشید و بر محتوایی که می گویید تسلط کامل داشته باشید. چون معمولا در کلاس از شما پرسش های سختی می پرسند. عدد نوزده را به عنوان شیوه های‌اعجاز‌قرآن مطرح کنید، مانند عدد:

این واژه در زبان پارسی از ترکیب «نه + از + ده» تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به «نوزده» شده‌است. مانند ترکیب «دو + از + ده» = دوازده. در باره این عدد می توان پرسید:

  1. تعدادحروف صلوات
  2. تعدادآیات سوره علق
  3. تعدادکلما ت سوره نصر