خلاقیت

خلاقیت
از راه‌هاي غني‌سازي اوقات فراغت در تابستان، استفاده از مهارت سودمند خلاقیت است. به آفرینشگری، نوآفرینی، نوآوری، خلق کردن، آفریدن، بوجود آوردن خلاقیت گویند. ره آورد این فرایند به وجود آوردن چیزی بدیع و تازه و باارزش و به درد بخور است. خلاقیت، مهارتی نیست که فقط منحصر به هنرمندان یا نویسندگان و ... باشد. بلکه مهارت سودمندی است که در همه مردم می‌تواند وجود داشته باشد. خلاقیت نتیجه آن کاری مفید و ارزشمند است. خلاقیت منجر به راه‌های جدیدی برای حل مشکلات می شود. تفکر، مسأله گشایی، فرآیندهاو ... از روش های افزایش خلاقیت است. در این زمينه مجموعه‌اي از كاردستي‌هاي متنوع در جهت تفهيم مطالب ديني و ... فراهم شده است تا با ساخت آن ها به ره آورد مهارت سودمند خلاقیت دست یافت. اين مجموعه داراي عنوان هایی مانند:‌ ... در ادامه برای تهیه محتوا در رابطه با موضوع به پیوست با عنوان «خلاقیت» مراجعه فرمایید.

خلاقیت

از راه‌هاي غني‌سازي اوقات فراغت در تابستان، استفاده از مهارت سودمند خلاقیت است.[1] خلاقیت منجر به راه‌های جدیدی برای حل مشکلات می شود. تفکر، مسأله گشایی، فرآیندهاو ... از روش های افزایش خلاقیت است. در این زمينه مجموعه‌اي از كاردستي‌هاي متنوع در جهت تفهيم مطالب ديني و ... فراهم شده است تا با ساخت آن ها به ره آورد مهارت سودمند خلاقیت دست یافت. اين مجموعه داراي عنوان های زير است:‌

  1. روزه؛
  2. تشكر؛
  3. حجاب؛
  4. مسجد؛
  5. دوستي؛
  6. بهداشت.

در اين مجموعه سعي شده ابتدا برای آشنایی با مبانی خلاقیت و افزایش آن توصیه هایی ساده ارائه شده تا به راحتی بتوانید از امكاناتي ساده و قابل دسترس، برای اهدافتان استفاده کنید. سپس طرح‌هاي ارائه شده را که فقط به عنوان نمونه مي‌باشد، بسازید. هيچ الزامي در كار نيست تا مطابق آن‌ها وسايل طرح شده ساخته شود. لذا آزاد مي‌باشید تا با سليقه خود هر نوع وسيله‌اي را فراتر از الگوي نمونه ارايه شده، تهیه فرمایید.

در ادامه برای تهیه محتوا در رابطه با موضوع به پیوست با عنوان « خلاقیت » مراجعه فرمایید.


[1] خلاقیت: خ َل ْ لا قی ی َ (ع مص جعلی، اِمص) آفرینشگری، نوآفرینی، نوآوری، خلق کردن، آفریدن، بوجود آوردن. رابرت استرنبرگ، روان‌شناسِ شناختی: خلاقیت فرایند به وجود آوردن چیزی که هم بدیع و تازه باشد و هم باارزش و به درد بخور. خلاقیت به معنی یافتن راه‌های جدید برای حل مشکلات و نزدیک شدن به شرایط است. خلاقیت، مهارتی نیست که فقط منحصر به هنرمندان، موسیقیدانان یا نویسندگان باشد. بلکه مهارت سودمندی است که در همه مردم می‌تواند وجود داشته باشد. اشتاین: خلاقیت فرآیندی است که نتیجه آن کار تازه ای باشد که توسط گروهی در یک زمان مفید و ارزشمند تلقی شود.

پیوستاندازه
PDF icon خلاقیت748.92 کیلوبایت
PDF icon 34 مهارت526.31 کیلوبایت