فداکاران

فداکاران
آیا آگر بشنوید؛ «سهام خیّام»! او را می شناسید؟ شاید تصوّر کنید نام فردی عرب زبان و از کشورهای عربی و یا ... باشد! این گناه ماست که نام فداکاری چون این دختر کوچک سرزمینمان را در شهرش، «هویزه» جاگذاریم و نتوانیم او را معرفی کنیم. این سرزمین فداکارانی دارد که وجود ما زنده به فداکاری آنان است. فداکارانی چون بزرگ مردانِ کوچکِ خرمشهر، شهیدان محمدحسین فهمیده، بهنام محمدی و ... که با مداد شجاعت خویش، دفترچه خیال دشمنان را خط خطی کردند و شیر زنانی پیرو مکتب زینب (س)، چون دخترک قهرمان هویزه، شهیده «سهام خیّام» که با قدرت آتشین سنگریزه های ابابیلی اش، سپاه سیاه ابرهه را مبهوت ... . در ادامه برای تهیه محتوا در رابطه با موضوع به پیوست تقدیمی، با عنوان «فداکاران» مراجعه فرمایید.

همیشه انسان ­های فداکاری هستند که برای نجات دیگران با کمک به هم‌نوعان، جان خود را به خطر می‌اندازند؛ به همین سبب نام و یاد این فداکاران، در ذهن مردم، جاودانه می‌ماند. از این گونه فداکاران بزرگ و افتخار آفرین، در هر کشوری، بسیارند. در کشور بزرگ ما نیز مردان و زنان، حتّی کودکان و نوجوانان فداکار، فراوانند. زندگی این فداکاران شریف و بزرگ­وار، سرمشق و چراغ راه ماست. با فداکارانی مانند: شهیده سهام خیّام[1]، معلّم فداکار حسن امیدزاده[2] و ... بیش تر آشنا شویم.

در ادامه برای تهیه محتوا در رابطه با موضوع به پیوست تقدیمی، با عنوان « فداکاران » مراجعه فرمایید.