مهارت «آشنایی»

مهارت «آشنایی»
آیا وقتی خودمان را به دیگران برای اجرا معرفی می‌کنیم، مانند آنچه در یک سفر کوتاه با یک فرد ناشناس در قطار که روبروی ما نشسته است، می‌باشد؟ در تمام طول مربی بودنمان، به‌طور مداوم در حال استفاده از روش‌های خلاقانه برای معرفی خودمان به دیگران هستیم، اما آیا این معارفه (یکدیگر را شناختن، باهم اظهار آشنایی کردن) برایمان یک امر کاملاً طبیعی است؟ شما چه در یک جلسه رسمی برای اجرا باشید و چه در یک ملاقات معمولی، روش معرفی یک‌راه مناسب برای خوب جلوه کردن در تصورات فراگیران شماست. در این مجموعه راه‌های خلاقانه ایی برای به‌یادماندنی‌ترین جلسه اجرایی شما آمده، برای اینکه در همان لحظات ابتدایی اجرا، خود را نشان دهید لازم است با روش‌های خلاقانه معرفی خود آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه با آنچه در پیوست آمده، همراه ما باشید.

درجاهای مختلف تقریباً خودمان را به اشخاص جدیدی در کشور برای اجرا معرفی می‌کنیم. آیا این معرفی مانند آنچه در یک سفر کوتاه با یک فرد ناشناس در قطار که روبروی ما نشسته است، می‌باشد؟ یا مانند آنچه با مکالمه‌ای ساده انجام می‌شود، در برابر کسی که به دنبال آدرسی می‌گردد؟ در تمام طول مربی بودنمان، به‌طور مداوم در حال استفاده از روش‌های خلاقانه برای معرفی خودمان به افرادی جدید از افراد فرهنگی هستیم، اما آیا این معارفه (یکدیگر را شناختن، باهم اظهار آشنایی کردن) برایمان یک امر کاملاً طبیعی است که خود هم متوجه آن نمی‌شویم؟ شما چه در یک جلسه رسمی برای اجرا باشید و چه در یک ملاقات معمولی، روش معرفی یک‌راه مناسب برای خوب جلوه کردن در تصورات فراگیران شماست. در این مجموعه راه‌های خلاقانه ایی برای به‌یادماندنی‌ترین جلسه اجرایی شما ذکرشده است، برای اینکه در همان لحظات ابتدایی اجرا خود نشان دهید مربی گران بهایی هستید. اگر می‌خواهید با روش‌های خلاقانه معرفی خود در جلسات اجرا آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه با آنچه در پیوست هم آمده، همراه باشید.

مهارت «معارفه»