برنامه آزمون جامع ارتقاء رتبه یک به دو تبلیغی

آموزش مجازی
مرکز آموزش های کاربردی برگزار میکند

برگزاری آزمون مجازی دوره ارتقاء رتبه تبلیغی یک به دو  به شرح ذیل می باشد:

از هر درس 20 سوال تستی ارائه خواهد شد.

نمره قبولی در هر درس 12 می باشد .

مدت زمان شرکت در آزمون هر درس 20 دقیقه می باشد .

آزمون هر درس به صورت زمان بندی فعال خواهد شد و تا پایان وقت باز خواهد بود.

زمان شروع 31 تیرماه از ساعت8 صبح تا 15 عصر می باشد.

برای شرکت در ازمون به همان درس مراجعه نمایید و در انتهای هر درس یک آزمون جامع تعریف شده است.

ورود به سامانه آموزش مجازی

مهم فعال سازی هر آزمون مشروط به گذراندن کامل آن درس می باشد.

برنامه فعال سازی آزمون بر اساس تصویر زیر خواهد بود: