سربازان کوچک

سربازان کوچک
در عاشورا، کودکان و نوجوانان همپای بزرگ‌سالان، چراغ پرفروغ هدایت و کشتی نجات را دیدند و به آن‌سو حرکت کردند. آنان یا جنگیدند و به شهادت رسیدند یا به اسارت درآمدند و پیام نهضت عاشورا را به مردم رساندند. این مسئله، سبب شد تا یاد عاشورا، برای همیشه زنده نگه‌داشته شود. این سربازان کوچک هنگام حرکت کاروان کربلا، همراه امام حسین (ع) به سهم خود بر سربلندی این حماسه افزودند و در این سفر جاودانه، با حضور زیبای خود هم پای دیگر رزمندگان چکامه حضور سرودند. از قیام امام حسین (ع) حمایت کردند تا خاطره‌ای فراموش ناشدنی‌ای را بر سینه کربلا جاودانه سازند. برای آشنایی با اسامی برخی از سربازان کوچک امام سوم (ع)، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه با آنچه در متن آمده، همراه ما شوید.

هنگام حرکت کاروان کربلا، کودکان هم حضور داشتند و همراه امام حسین (ع) بودند. در حماسه کربلا هر یک از آنان به سهم خود بر سربلندی این حماسه افزودند. حماسه کودکانی که در این سفر جاودانه، با حضور زیبای خود هم پای دیگر چکامه حضور سرودند. با لبیک گفتن به ندای؛ هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی امام حسین (ع) از قیام امام حسین (ع) حمایت کردند تا خاطره‌ای فراموش ناشدنی بر سینه کربلا جاودانه سازند.[1] ابتدا بخشی از قصه کربلا و سپس اسامی برخی از سربازان کوچک کربلا: