ثبت نام نشست آنلاین سواد رسانه و تربیت فرزند

×

پیغام هشدار

زمان به اتمام رسیده است.

زمان برگزاری: شنبه12 و یکشنبه 13 مهر ماه ساعت 11 صبح

جهت ورود به نشست آنلاین راس ساعت 11 روز شنبه  به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://el.balagh.ir/news/2305