روز جهانی معلم

روز جهانی معلم
نیمکت‌های چوبی، بیشتر از درختان جنگل میوه می‌دهند، چون ریشه در تلاش معلم دارند. «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» به‌اختصار «یونسکو» نامیده می‌شود. کلمه یونسکو معنای خاصی ندارد و مرکب از ۶ حرف (U.N.E.S.C.O) است که هر حرف معرف یکی از کلمات تشکیل‌دهنده نام طولانی این سازمان است. این سازمان از ۵ اکتبر سال ۱۹۹۴، چهاردهم مهرماه ۱۳۹۹ را روز جهانی معلم نامید. پنجم اکتبر یادآور هیچ حادثه خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست و صرفاً یک روز قراردادی است، حتی در تقویم‌ها به‌عنوان یک مناسبت رسمی ثبت‌نشده‌است. دوازده اردیبهشت در ایران به‌عنوان روز معلم شناخته می‌شود. سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه‌ها را … معلمی عشق است. چهاردهم مهرماه ۱۳۹۹ روز جهانی معلم مبارک

شاگرد اول کلاس من: چند وقتی می شد برای جواب دادن سؤالات پای تابلو نمی آمد. هر وقت بالای سرش می رفتم، با شرم و حیا، پاهایش را عقب می کشید. از خودم پرسیدم: برای شاگرد اول کلاس من، دختر گلم چه اتفاقی افتاده است؟ تا این که یک روز کفش پاره اش را دیدم. ناگهان نکته ای به ذهنم رسید؛ یک مسابقه با جایزه، یک مسابقه با جایزه یک جفت کفش. می دانستم او حتماً برنده خواهد شد.