نشست آنلاین کودک و عبادت

آموزش مجازی
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی برگزار میکند.

در ادامه سلسله نشست های آنلاین، مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار میکند:

موضوع: نشست آنلاین " کودک و عبادت "

استاد: حجت الاسلام و المسلمین راستگو

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه ششم و هفتم آبان ماه

ساعت: 10 صبح

مهلت ثبت نام: تا روز دوشنبه پنجم آبان ماه ساعت 24

نشست آنلاین راس ساعت 10 روز سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.