نشست آنلاین کودک و خلاقیت

آموزش مجازی کودک و خلاقیت
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار میکند.

در ادامه سلسله نشست های آنلاین، مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نشست آنلاین کودک و خلاقیت را برگزار میکند.

استاد: جناب آقای سید حسن فاطمی نیا

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه (27 و 28 آبان ماه)

ساعت 10 صبح

مهلت ثبت نام: روز دوشنبه ساعت 24