دوره‌های شیعه شناسی

image title 1

شیعه شناسی (1)

توحید و خداشناسی، استاد حسن معلمی

دین شناسی و معرفت دینی، استاد احمد واعظی

وحی و خاتمیت، استاد علی ربانی گلپایگانی

Image title

شیعه شناسی (2)

امامت، استاد علی ربانی گلپایگانی

عدل، استاد رضا برنجکار

معاد، استاد علی شیروانی

image title

شیعه شناسی (3)

مهدویت، استاد نجم الدین طبسی

تشیع، هویت و تاریخ، استاد محمد تقی سبحانی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی ، استاد محمد جواد ارسطا