برگزاری دوره آموزشی ارتقاء رتبه تبلیغی یک به دو

مرکز اموزش های کاربردی
دوره آموزشی ارتقاء رتبه تبلیغی ۱ به ۲ در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.

یکی از مهم ترین نیازهای مبلغان ارتقاء سطح دانش و مهارت های تبلیغی است که تاثیر بسزایی در پیشبرد و موفقیت امور تبلیغی دارد. در همین زمینه مرکز آموزش های کاربردی ضمن آسیب شناسی از وضعیت و سطح کیفی و کمی مهارت های مبلغان اقدام به برگزاری دوره ارتقاء رتبه تبلیغی، برای مبلغان رتبه یک کرده است. در این دوره که با حضور ۳۰ نفر از مبلغان در دانشگاه باقرالعلوم واقع در شهرک پردیسان برگزار شد؛ به ارائه متون و مواد آموزشی در قالب یک ترم پرداخته و از حضور اساتید مجرب برای ارائه دروس استفاده شد.

سرفصل های ارائه شده عبارتند از: اخلاق، آداب تبلیغ، فن خطابه،فن رثاء، مقتل شناسی، قرآن و سنت در تبلیغ، اصول و روش بیان معارف اسلامی و احکام مبتلابه، آشنایی با فرق و ادیان و آموزش کامپیوتر.

شرکت کنندگان این دوره که با کسب شرایط و امتیاز، موفق به گذراندن این دوره آموزشی شوند؛ مشمول ارتقاء رتبه تبلیغی خواهند بود و از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد.