ادارۀ آموزش استان‌ها

 

سخن باید که چون از کام شاعر

بیاید در جهان گردد مسافر

نه زان گونه که در خانه بماند

به جز قائل مرو را کس نخواند

مرکز آموزش‌های کاربردی، در برگزاری دوره‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و اردوهای آموزشی خود، «قم محور» نیست؛ بلکه همۀ استان‌های کشور را، متناسب با نیازها و اولویت‌سنجی‌ها، پوشش می‌دهد و از حمایت‌های آموزشی و غیر آموزشی برخوردار می‌کند.

آن چه در پی می‌آید، نمونه‌هایی از فعالیت‌های گسترده و کشوری ادارۀ آموزش استان‌های مرکز است:

1. برگزاری دورۀ تربیت مبلّغ دانش‌آموزی؛

2. برگزاری دورۀ کوتاه­مدت دین فطری در اصفهان؛

3.برگزاری دورۀ تربیت مربی نقد باستان‌ستایی در بوشهر؛

4. برگزاری دورۀ تربیت مربی نقد مسیحیت تبشیری در بوشهر؛

5. برگزاری دورۀ تربیت مربی نقد وهابیت در بوشهر؛

6. . برگزاری دورۀ تربیت مربی معارف اسلامی با گرایش نقد وهابیت و گروه­های تکفیری در ایرانشهر؛

7. برگزاری دورۀ آموزشی نقد فرق و ادیان در فرهنگسرای جماران تهران؛

8. برگزاری دورۀ نقد فرق و ادیان برای صنایع دفاع شیراز؛

9. برگزاری دورۀ میان­مدت تربیت مربی نقد فرق و ادیان برای خواهران تهران؛

10. برگزاری دورۀ کوتاه­مدت روش تفسیر قرآن کریم در زاهدان؛

11. برگزاری دورۀ آموزشی معارف دین فطری در کرمانشاه؛

12. برگزاری دوره فشرده تربیت مربی بسیج خواهران تهران؛

13. برگزاری کارگاه حجاب و عفاف خواهران ساوه؛

14. رصد و جمع­آوری اطلاعات مربوط به نیازهای آموزشی و تجزیه و تحلیل آنها و هماهنگی با نهادها و سازمانهای مربوطه، نظارت و برنامه­ریزی لازم به منظور اجرای مطلوب دوره­های آموزشی در استانها؛

15. بررسی و نظارت در جهت تهیه لیست مشمولان کمک هزینه تحصیلی در هر دوره آموزشی، ارسال و دریافت فرم ارزیابی هر دوره به رابطین استانها و شهرستانها و نتایج آن از کارشناسان.

16. پیگیری انجام امور مربوط به تهیه سئوالات آزمون در هر دوره آموزشی از اساتید و تنظیم آن در برگه­های مرکز و دریافت آن، لیست فارغ التحصیلان هر دوره جهت دریافت گواهینامه پایانی؛

17. تدریس در دوره­های مرزبانی از مکتب اهلبیت(ع) و تنظیم برگزاری جلسات کارگروه مقابله با باستانگرایی و تنظیم جلسات کارگروههای فرق انحرافی ابلاغی از قطب تعمیق.

18. برگزاری دورۀ میان‌مدت عقاید شیعه در زابل؛

19. برگزاری دورۀ میان‌مدت عقاید شیعه در زهک؛

20. برگزاری دورۀ آموزشی نقد فرق و ادیان برای حوزۀ علمیۀ خواهران ساری؛

21. برگزاری دورۀ آموزشی نقد فرق و ادیان برای مدرسۀ علی بن ابی‌طالب – علیه السلام - تهران؛

22. برگزاری دورۀ آموزشی نقد فرق و ادیان برای مدرسۀ نرجس خاتون شهریار؛

23. برگزاری دورۀ آموزشی نقد فرق و ادیان برای وزارت دفاع اصفهان؛

24. برگزاری دورۀ آموزشی نقد مسیحیت تبشیری در چالوس؛

25. برگزاری دورۀ آموزشی تربیت مربی معارف اسلامی با گرایش نقد وهابیت و گروه­های تکفیری در ایرانشهر؛

26. دورۀ تربیت مربی نقد وهابیت و گروه‌های تکفیری در چابهار؛

27. برگزاری کارگاه آموزشی نقد فرق و ادیان در تنکابن؛

28. برگزاری کارگاه آموزشی طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد) در کرمانشاه؛

29. برگزاری کارگاه آموزشی نقد عرفان‌های نوظهور در شهرهای استان اصفهان؛

30. برگزاری کارگاه آموزشی فن خطابه و رثاء در هرسین؛

31. برگزاری کارگاه آموزشی فن خطابه و رثاء در تویسرکان؛

32. برگزاری کارگاه آموزشی فن خطابه و رثاء درصحنه؛

33. برگزاری کارگاه آموزشی نقد تصوف انحرافی در کرج؛

34. برگزاری کارگاه آموزشی نقد مسیحیت تبشیری ویژۀ مدیران حراست کرج؛

35. برگزاری کارگاه آموزشی نقد مسیحیت تبشیری ویژۀ ادارۀ حراست کرج (مستبصرین)؛

36. برگزاری کارگاه آموزشی نقد بهائیت در زنجان؛

37. برگزاری کارگاه آموزشی نقد بهائیت در شهر قدس تهران؛

38. برگزاری کارگاه آموزشی نقد تصوف انحرافی در کاشان؛

39. برگزاری کارگاه آموزشی نقد فرق و ادیان (بهائیت، عرفان­های نوظهور و مدعی یمانی) برای خواهران مبلّغ شرق تهران؛

40. برگزاری کارگاه آموزشی نقد مدعی یمانی ویژۀ روحانیان، برادران و خواهران مبلّغ، و فعالان فرهنگی در استان خوزستان؛

41. برگزاری دوره تربیت مربی نقد فرق و ادیان خواهران مبلغ ویژه سازمان زنان انقلاب اسلامی در تهران.

 گفتنی است که ادارۀ آموزش استان ها، افزون بر آن چه گفته شد، امور و فعالیت‌های زیر را نیز در کارنامۀ خود دارد:

1. تحلیل و نیازسنجی محیطی فعالیت‌های آموزشی در 31 استان؛

2. بررسی میدانی زمینۀ فعالیت در هر استان و اعلام نتایج به معاونت متبوع و ریاست مرکز؛

2. بررسی نامه­های دریافتی از معاون و ریاست مرکز، مبنی بر برگزاری دوره‌های میان‌مدت، کوتاه‌مدت و کارگاهی از شهرستان‌های مختلف؛

3. هماهنگی با مراکز درخواست کننده و استادان مرتبط و تهیۀ وسایل ایاب و ذهاب و اعزام استادان بر اساس جدول زمانی تنظیم شده؛

 4. ارسال فرم ارزشیابی استادان و دانش‌پژوهان و رصد و به دست آورن میزان رضایتمندی از فعالیت آموزشی صورت گرفته؛

5. پیگیری در جهت دریافت لیست اسامی و گزارش­های تصویری؛

6. تهیه و تنظیم برگه‌های آزمون بر اساس سؤالات استادان و ارسال آن به مراکز استانی؛

7. دریافت برگه‌های آزمون و ارسال برای استادان و درج نمره­ها در کارنامۀ آموزشی دانش‌پژوهان؛

8. تهیه و تنظیم لیست دانش‌پژوهان دورۀ میان‌مدت و کوتاه‌مدت مشمول کمک‌هزینۀ تحصیلی؛

9. تهیۀ منابع آموزشی بر اساس درخواست استادان و موافقت ریاست مرکز و ارسال آن به مراکز آموزشی؛

10. تهیۀ مشخصات کامل دانش‌پژوهان موفق و تنظیم گواهینامۀ قبولی و ارسال آن به مراکز؛

11. رصد و جمع­آوری اطلاعات مربوط به نیازهای آموزشی و تجزیه و تحلیل آنها و هماهنگی با نهادها و سازمانهای مربوطه، نظارت و برنامه­ریزی لازم به منظور اجرای مطلوب دوره­های آموزشی در استانها.