ادارۀ خدمات آموزشی

 

سحر دیدم درخت ارغوانی

کشیده سر به بام خسته‌جانی

به گوش ارغوان، آهسته گفتم

بهارت خوش که فکر دیگرانی

هر برنامه و فعالیت آموزشی در صورتی موفق خواهد بود و به سرمنزل مقصد و مقصود خواهد رسید که هم در بخش نرم­افزاریِ آموزشی و هم در بخش سخت­افزاریِ آموزشی موفق باشد و گاه یک برنامه و فعالیت آموزشی اگر خوب پشتیبانیِ خدماتی و سخت‌افزاری نشود، چه بسا که از دستیابی به اهداف مورد نظر بازماند و از همان نیمۀ راه بازگردد. برخی از امور و فعالیت‌های ادارۀ خدمات آموزشی عبارت است از:

 1. پیگیری و انجام دادن امور پشتیبانی مرکز؛
 2. اطلاع‌رسانی‌های مختلف ثبت نام، پذیرش، جذب و جز آن؛
 3. پشتیبانی امور گوناگون برگزاری کلاس‌ها؛
 4. صدور گواهی‌های لازم فراگیران برای سازمان‌های مختلف؛
 5. تهیۀ متون درسی و منابع آموزشی؛
 6. خدمت‌رسانی به کتابخانۀ مرکز و سرویس‌دهی به فراگیران؛
 7. پیگیری و انجام دادن امور اعزام استادان به مناطق گوناگون؛
 8. صدور گواهینامه‌های پایان دورۀ آموزش­پذیران؛
 9. برگزاری مراسم سپاس و قدردانی از استادان در مناسبت‌های مختلف؛
 10. پیگیری و انجام دادن امور کمک‌هزینۀ تحصیلی فراگیران؛
 11. تنظیم بودجۀ سالانۀ ادارات مرکز؛
 12. انجام دادن تایپ و تکثیر جزوه‌ها و فرم‌های آموزشی و مانند آن.