تربیت مربّی گرگان

شروع ثبت نام اولین دوره تربیت مربی کودک و نوجوان استان گلستان گرگان
ثبت نام دوره تربیت مربّی کودک و نوجوان گرگان

به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ثبت نام اولین دوره تربیت مربّی کودک و نوجوان ویژه خواهران و برادران در استان گلستان، شهرستان گرگان شروع شد. در این دوره شرکت کنندگان بعد از آموزش در صورت قبولی در آزمون های کتبی، شرط شرکت در آزمون عملی را احراز  و در پایان با قبولی در آزمون عملی از مزایای این دوره آموزشی برخوردار خواهند شد. لازم به ذکر است؛ برگزاری آزمون پایانی به صورت اجرا عملی خواهد بود و در پایان در صورت موفقیت در آزمون ها، از مزایای شرکت در این دوره برخوردار می شوند. مزایای شرکت در این دوره عبارتند از:

  1. اولویّت در اعزام
  2. ارائه گواهی پایان دوره

                      

                   

  آدرس:  گرگان. خیابان افسران، نبش افسران 4، مدیریت حوزه علمیه استان گلستان، معاونت تبلیغ و امورفرهنگی

شروع ثبت نام در ساعت اداری از:  پنج شنبه 1397/09/22 با شماره تماس:  01732450143 داخلی 0