کلیدهای طلایی

موفقیت
موفقیت، تلاش و کوشش می‌خواهد. کلیدهایش هر چند طلایی ولی دست‌یافتنی هستند. می توانید برخی از کلیدهای آن را شما با تلاش و کوشش خویش به دست آورید و در زندگی سعی کنید آن‌ها را به کار ببرید.

موفقیت، تلاش و کوشش می‌خواهد. کلیدهایش هر چند طلایی ولی دست‌یافتنی هستند. موفقیت از آن کسانی است که در عرصه پیکار زندگی تسلیم نشده و با صبر و شکیبایی به راه خود ادامه داده اند. دانش آموزی که در رشته تحصیلی خود پیشرفتی به دست نیاورده بود از شدّت یاس و ناامیدی کتاب هایش را جمع کرد و دور انداخت. در همان لحظه مشاهده کرد که زنی مستمند قطعه فلزی را با سختی سوهان می زند تا از آن سوزنی درست کند. مشاهده این صحنه به او درسی آموزنده آموخت. او تصمیم گرفت به کلاس درس برگردد و به هر قیمتی هست با قاطعیت تمام به ادامه تحصیل خود بپردازد. او در سایه شکیبایی در ردیف دانشمندان شهیر عصر خود قرار گرفت. در پیوست برخی از کلیدهای طلایی موفقیت معرفی شده‌اند. شما با تلاش و کوشش خودتان، آن‌ها را پیدا کنید. برای این کار به جای عددها، حروف الفبای فارسی را جایگزین نمائید؛ سپس با حرف‌ها، کلمه‌های مناسب به ‌دست‌آورید؛ آن‌گاه با کلمه‌ها و ترکیب آن‌ها بایکدیگر جمله‌های مناسب بسازید و به پیام آن ها توجّه کرده و در زندگی سعی کنید آن‌را به کار ببرید. ر ک به: هفت کلید طلایی موفقیت در نهج البلاغه

توجّه: طرح و جدول حروف الفبای فارسی با شماره مورد نظر، در پیوست آمده است.

 • با این دودست کوچکم
 • دست می‌برم پیش خدا
 • بادل پاک و روشنم
 • دعا کنم، دعا، دعا
 • آهای خدا، خدا، خدا
 • بشنو دعاهای مرا
 • دعا برای مادرم
 • دعا به شادی بابا
 • به خانه‌ها صفا بده
 • الهی آمین - الهی آمین
 •  
 • (پروین دولت‌آبادی)

برای آشنایی با مهارت‌های موردنیازتان در تدریس می‌توانید با کلیک روی هرکدام از موارد زیر، به آن‌ها دسترسی داشته باشید:

 1. کلاسداری
 2. اسباب‌بازی
 3. جدول قرآنی
 4. پوشش مربّی
 5. قصه‌های قرآن
 6. مهارت «پایان»
 7. مهارت «بازی»
 8. مهارت «شروع»
 9. مخاطب شناسی
 10. پرسش استاندارد
 11. مهارت «تدریس»
 12. مهارت «نویسندگی»
 13. مهارت‌ «قصّه‌گویی»
 14. مهارت «شعرخوانی»
 15. شیوه «تنظیم محتوا»
 16. مهارت «تابلونویسی»
 17. مهارت «رنگ آمیزی»
 18. مهارت «فرزندپروری»
 19. مهارت آموزش «مفاهیم قرآنی»

  محمدرضا عابدی

پیوستاندازه
PDF icon موفقیّت274.76 کیلوبایت