جامعه شناسی تبلیغ

جامعه را مي توان گروه بندي متمايز و به هم پيوسته اي از افراد انساني تعريف كرد كه در مجاورت يكديگر زندگي مي كنند و رفتارشان با عادات،هنجارها و اعتقادات مشترك فراواني مشخص مي شود.

تعريف جامعه
جامعه را مي توان گروه بندي متمايز و به هم پيوسته اي از افراد انساني تعريف كرد كه در مجاورت يكديگر زندگي مي كنند و رفتارشان با عادات،هنجارها و اعتقادات مشترك فراواني مشخص مي شود.
تعريف جامعه شناسي
جامعه شناسي علمي است كه به بررسي و مطالعه واقعيت هاي اجتماعي و دگرگوني ها و تحولاتي كه در زندگي اجتماعي انسانها رخ داده و از اصول و قوانين معيني پيروي مي كند،توجه نشان مي دهد.
تبـليـغ
ارسال پيام به مخاطب به قصد تاثيرگذاري بر نگرش و رفتار او.

فوائد جامعه شناسي

  1. فوائد جامعه شناسي در تبليغ
  2. نگاه تازه و جديد به محيط اجتماعي
  3. مشخص شدن جايگاه فرد در جامعه
  4. آشنايي با محيط و فرهنگ هاي ديگر
  5. توانايي فهم ديدگاه هايي كه با ديدگاه هاي ما متفاوت است
  6. شناخت نيروهاي اجتماعي موثر بر رفتار افراد جامعه

محورهاي ارتباطي جامعه شناسي و تبليغ

  1. فرهنگ
  2. پايگاه و نقش اجتماعي
  3. جامعه پذيري
  4. انحرافات اجتماعي

                                                                   

نگارنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل چراغی

پیوستاندازه
PDF icon جامعه شناسی تبلیغ pdf579.79 کیلوبایت