ارضای نیاز جنسی و سبک زندگی عفیفانه دو راهبرد اسلامی

عباسی روانشناسی
دومین جلسه از دوره آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی با ارائه حجت الاسلام عباسی با موضوع اخلاق، تربیت و سلامت جنسی در منظومه انسان شناسی اسلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ  دوره آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی به همت مرکز آموزش های کاربردی  با ارائه حجت الاسلام عباسی با موضوع  اخلاق، تربیت و سلامت جنسی در منظومه انسان شناسی اسلام در مرکز همایش های غدیر برگزار شد.
حجت الاسلام عباسی بیان مسائل و موضوعات جنسی را حساس خواند و گفت: با توجه به حساسیت این مباحث باید نوع ارائه مطلب را مورد دقت قرار داد. گاهی کسانی پیدا می شوند که در بیان این مسائل به افراط یا تفریط کشیده می شوند.
وی ضمن معرفی کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی در پرتو آموزه های اسلامی، به بیان سرفصل های این بحث پرداخت:

 • اهداف و راهبردهای تنظیم رفتار جنسی از دیدگاه منابع اسلامی
 1. سبک زندگی عفیفانه: تنظیم اجتماعی رفتار جنسی
 2. سبک زندگی عفیفانه: خویشتنداری جنسی
 • آماده سازی زن و مرد برای ازدواج

این کارشناس خانواده به بیان هدف موضوع اخلاق جنسی پرداخت و عنوان کرد: هدف ما در این بحث، تنظیم رفتار جنسی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، برای رسیدن به دو هدف است:

 1. ۱. حفظ سلامت نسل (انسان سالم)
 2. ۲. دور ماندن از رنج و محنت پیامدهای منفی (زندگی شادکام).

حجت الاسلام عباسی غرب را آماج آسیب های بی بند و باری جنسی خواند و اظهار کرد: با شیوع بی بند و باری جنسی در کشورهای غربی، پیامدهای منفی این مسأله خود را به مرور نشان داد. از جمله این پیامدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شیوع بیماری های مقاربتی
 • افزایش بارداری های ناخواسته در نوجوانی و افزایش فرزندان نامشروع بی سرپرست
 • کاهش ازدواج و تشکیل خانواده
 • افزایش ابتلا به مشکلات رفتاری

این روند به قدری سرعت داشت که طبق آمارهای رسمی منتشر شده، در آمریکا از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲ آمار طلاق ها به میزان ۲۷۹ درصد افزایش داشت. همچنین نرخ زوج هایی که خارج از چارچوب ازدواج با یکدیگر ارتباط دارند، به میزان ۵۳۳ درصد افزایش داشته است.  همچنین  آماری که به بررسی کودکان نامشروع از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵ پرداخته، افزایش ۴۰۰ درصدی تولد این کودکان را نشان می دهد. توجه به این پیامدها مقدمه ای بود برای خروج از دوران ارتباطات آزاد.
وی سپس به بیان آسیب های بی بند و باری جنسی در ایران پرداخت:

 1. برهنه نمایی (جستجوی صحنه های جنسی): ۵۰ درصد از کاربران اینترنت درگیر این مسأله هستند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار حجم مالی بازار پورنو است. در آمارهای منتشر شده در ژانویه ۲۰۱۵ ایران جزء ۱۰ کشور اول استفاده از پورنو نام برده شد. برهنه نمایی خود ۵ مرحله دارد:
  ۱. مواجهه
  ۲. اعتیاد
  ۳. افزایش دسترسی
  ۴. حساسیت زدایی
  ۵. عمل. و نیز می توان مواردی مانند:
      «بالا رفتن سطح توقع جنسی»،
      «کاهش توافق جنسی همسران»،
      «تضعیف تک همسری و شریک جنسی واحد»،
      «کاهش صمیمیت در روابط جنسی» و پرخاشگری جنسی» را به عنوان پیامدهای برهنه نمایی نام برد.
 2. بیماری های ناشی از روابط ناپاک
 3. روابط خارج از چارچوب ازدواج
 4. مشکلات ازدواج پس از ارتباط
 5. نارضایتی جنسی همسران و افزایش طلاق به دلیل مسائل جنسی
 6. خودارضایی در نوجوانان و جوانان

حجت الاسلام عباسی در ادامه به راهبردهای تنظیم  رفتار جنسی از دیدگاه اسلام پرداخت و گفت: اسلام دو راهبرد «ارضای نیاز جنسی» و «سبک زندگی عفیفانه» را به عنوان برنامه ی تنظیم رفتار جنسی پیشنهاد می دهد. راهبرد ازدواج از دو طریق دائم و موقت امکان دارد و راهبرد سبک زندگی عفیفانه به صورت خویشتن داری به ویژه از بلوغ تا ازدواج است.
وی موانعی را برای سبک زندگی عفیفانه برشمرد از جمله:

 • سختی ازدواج و بالا رفتن سن آن
 1. تشریفات سخت ازدواج
 2. مشکلات اقتصادی
 3. تحصیلات
 • کاهش هزینه ی روابط نامشروع
 • محیط زندگی تحریک آمیز
 • ضعف توانمند سازی خویشتنداری در کودکی

این کارشناس مسائل تربیتی دو عامل را در راهبرد عفاف مهم خواند و ادامه داد: عامل اولی که در راهبرد عفاف مهم است، تقویت «صبر جنسی» می باشد که از آن به "کنترل درونی" یاد می شود. عامل دوم نیز کاهش زمینه های ارتباط پرخطر است که آن را "کنترل بیرونی" می نامیم که از دو طریق کاهش تماس و کاهش تحریک امکان پذیر است.
حجت الاسلام عباسی به بیان اهداف خویشتن داری جنسی پرداخت:

 • تقویت حالتی در درون افراد، تا در برابر وسوسه ها مقاومت کنند
 • به انجام وظایفشان متمایل شوند، بدون آن که عامل خارجی آن ها را کنترل کند
 • در برابر انواع سختی ها از جمله مقابله با تحریک های محیطی از خود مقاومت نشان دهند
 • اهداف خرد و کلان را با بینش کامل انتخاب می کنند.
 • به طور کلی در همه ی ابعا دفردی و اجتماعی قادر به مدیریت هستند که این همان تقوا است.

وی توانمندسازی افراد در خویشتنداری جنسی را از دو راه ممکن خواند:

 • افزایش شناخت و تشخیص
 1. افزایش آگاهی
 2. خودارزیابی
 3. قصد عمل
 • مهات افزایی خودمهارگری
 1. مقاومت در برابر وسوسه
 2. توان تأخیر ارضاء
 3. توان بازداری رفتاری
 4. تحمل سختی خوشتنداری

حجت الاسلام عباسی به تصویب قانون عفاف در آمریکا اشاره کرد و گفت: با تشدید آسیب های بی بند و باری جنسی در غرب، آمریکا در سال ۱۹۸۱ قانون عفاف را در کنگره به تصویب رساند. در سال ۲۰۰۲ میزان بودجه ی این قانون ۴۰ میلیون دلار بود، در سال بعد به ۷۳ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ به ۱۷۳ میلیون دلار افزایش یافت.
این کارشناس مسائل تربیتی به بیان برخی راهبردهای غرب در کنترل آسیب های جنسی پرداخت و اظهار کرد: یکی از رویکردهای غرب، رویکرد آموزش جامع مسائل جنسی بود که با راهبرد «خویشتنداری جنسی + اقدامات پیشگیرانه» و با هدف جلوگیری از بارداری ناخواسته و سرایت بیماری های مقاربتی در قالب «آزادی جنسی + وسایل پیشگیری» در جامعه به اجرا در آمد. اما چند سال پس از اجرای این طرح، ناکارآمدی آن در تمام اهداف، به اثبات رسید. رویکرد بعدی آن ها، رویکرد خویشتنداری جنسی بود که با راهبرد «فقط خویشتنداری» و شعار «فقط خویشتنداری تا هنگام ازدواج» اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین طرح ها و برنامه هایی را برای این مشکل به اجرا درآوردند:

 • حلقه نقره ای: یک تبلیغ مذهبی است که نواجوانان را بنابر آیه های انجیل حضرت عیسی (ع) به یک زندگی پاک سوق میدهد.
 • عشق حقیقی منتظر می ماند: نام گروهی مسیحی و بین المللی است که به هدف ارتقای خویشتن داری جنسی نوجوانان و جوانان و دانشجویان دانشگاه ها، تا زمان ازدواج تشکیل شده است.
 • بهترین دوست: برنامه ای آموزشی است که در مدارس دخترانه اجرا میشود.
 • عهد پاکدامنی: جهت حفظ و پاکدامنی برگزار می شود.

حجت الاسلام عباسی به شش مرحله ی مورد اجرای غربی ها برای رسیدن به خویشتنداری جنسی اشاره کرد:

 • لباس های مناسب بپوش (طرز لباس پوشیدن تو برای دیگران پیام هایی می فرستد)
 • از دارو و الکل استفاده نکن (این دو توانایی تصمیم گیری و نه گفتن را کاهش میدهند)
 • برای مدت طولانی با هم تنها ننشینید
 • با افرادی که اهداف مشابهی مانند تو دارند بیرون برو
 • نیاز عشق بخود را بشناس و مانع آسیب خود شو.
 • معیار خود را در سطحی بالا قرار ده و آن را قبل از آن که اوضاع حاد شود معین کن.

وی همه ی برنامه های اجرا شده را شکست خورده خواند و گفت: این برنامه ها با شکست مواجه شدند زیرا رشد روانشناختی لازم در سنین نوجوانی وجود نداشت. همچنین میل و رفتار جنسی پیچیده است و به این راحتی قابل کنترل نیست.
این کارشناس خانواده عفاف اجتماعی را راهکار اسلام خواند و افزود: با پیاده سازی عفاف در اجتماع، زمینه های ارتباط پرخطر کاهش می یابد و به جای کنترل خروجی ها، ورودی ها را کنترل می کنیم