داستان های فارسی - قرن ۱۴

به زلالی آب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی به زلالی آب: داستانی زیبا، روان و جذاب درباره دوستی، پرهیز از دروغ، بخل و حسادت
ستاره‌های رنگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی ستاره‌های رنگی: داستانی زیبا و جذاب درباره داشتن نیت درست، صداقت، باور قلبی حجاب و عفاف و پرهیز از ریا، خودنمایی و ظاهرسازی
چه فکر خوبی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی چه فکر خوبی: داستانی زیبا و جذاب درباره انتخاب دوست خوب، مشورت کردن برای تصمیم‌گیری درست، رعایت نظم و داشتن اخلاق خوب
نارنج‌های روی شاخه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی نارنج‌های روی شاخه: داستانی زیبا، جذاب و خواندنی درباره مردم‌داری، میهمان‌نوازی، کمک به نیازمندان و پرهیز از ظلم و ستم
بوی خوب نان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی بوی خوب نان: داستانی زیبا، جذاب و خواندنی درباره سبقت گرفتن در انجام کارهای خیر و نیک، کمک به دیگران و رفع گرفتاری آنان
چه آفتاب قشنگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی چه آفتاب قشنگی: داستانی زیبا و جذاب و خواندنی درباره رازداری و حفظ اسرار زندگی مردم و پرهیز از تهمت زدن به آنان
زمان طلایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی زمان طلایی: داستانی زیبا و جالب درباره اهمیت برنامه‌ریزی، استفاده درست از وقت، پرهیز از تنبلی و نقش انگیزه، اراده، کار و تلاش در موفقیت انسان
بوی باران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی بوی باران: داستانی زیبا و خواندنی درباره نتایج خودخواهی، غرور، تکبر، تنبلی و نداشتن نظم و برنامه مشخص در زندگی
بال پروانه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی بال پروانه: داستانی زیبا و خواندنی درباره اعتماد به نفس، خودباوری و مبارزه با کم‌رویی بر اساس حکمت ۸۲ نهج‌البلاغه
پرواز کبوتر , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی پرواز کبوتر: داستانی زیبا و خواندنی درباره امید به خدا و قناعت در زندگی بر اساس حکمت ۸۲ نهج‌البلاغه
حیف که تفنگ ندارم! , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی حیف که تفنگ ندارم: مجموعه داستان زیبا و طنز درباره مبارزه با ظلم و ستم
اخراجی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی اخراجی: داستانی زیبا و طنز در مورد انقلاب اسلامی ایران